EQUIPMENT
 
MY QTH
 
ANTENNAS
 
HOME BREW
 
SOFTWARE
 
HAM PRACTICE
 
HAM NEWS
 
LINKS
 
OLD RADIO COLLECTIONS
 
FOR SALE / SEARCH
 
PHOTO GALLERY
 
GUEST BOOK
 
NEW - НОВО на САЙТА
 
 
 

Inverted V

Оразмеряване

    В много случаи не разполагаме с подходящи и достъпни точки за окачване на класически дипол. В този случай, дипола може да бъде сгънат на около 100-1200 спрямо една централна точка на окачване (мачта). Дължината на рамената на сгънатия дипол се изчислява по формулата за нормалния дипол, намалена с около 5% или Liv = 135.38 / F. Редно е да отчетем дали проводника е с изолация. При този вид антени условията за експериментално корегиране на дължината за получаване на резонанс са значително по-леки, тъй като крайните точки се намират на височина 2 – 2.5 метра от земната повърхност.


     По усилване Inverted V (IV) антената отстъпва на дипола с 1.5-2 dB. Но ако дипола е окачен твърде ниско (около 0.15λ, колкото е на IV), той губи своите преимущества. Така, че ако нямате две точки с подходяща височина за окачване на дипол, IV-то е по-доброто решение. Тази антена е много практична при използуване в походни условия. Достатъчно е да разполагате с една телескопична или сглобяема мачта (дори клон на високо дърво може да свърши работа), един жичен дипол с изолатори в двата края, коаксиален куплунг в средата и коаксиален кабел с подходяща дължина.
Захранване

     Както при всички симитрични антени, и при IV-то е актуален въпроса със симетрирането. Най-елегатното решение е използуването на токов феритен балун, както е показано на снимката.
     Поради малката височина на окачване Inverted V-то има ниско съпротивление (около 40 ома). Най-често IV-то се захранва директно с коаксиален кабел с дължина 1/2λ (повторител) и съгласуващо устройство (трансмач). Други начин е използуването на Делта съгласуване, където в точката на захранване се получава съпротивление равно на съпротивлението на кабела.  Вариант на такова съгласуване за честота 3.75 MHz и 50 омов фидер е показано на фигурата.

     Игор - DL2KQ - EU1TT (превод на статията "Съгласуване на Inv V" ) предлага: ...просто решение, не изискващо съгласуващо устройство, се базира на това, че при преместване на точката на захранване по полувълновия дипол от средата към края, неговото съпротивление се увеличава, т.е премествайки точката на захранване по едно от рамената на IV, трябва да намерим точка, където Rвх на антената е точно равно на вълновото съпротивление на кабела.
      Лесно е да се каже “премествам”. А какво да правим, ако антената вече е изправена и евентуалната точка на захранване е недостъпна?    Много просто и в този случай – удължете едно от рамената на  IV, при съответно скъсяване на другото (така, че общата дължина на антената да не се променя), което е равнозначно на преместване на точката на захранване по рамената. Цялата работа по настройката се прави долу в краищата на рамената на антената.
      Мястото на точката на захранване зависи от височината на мачтата, от проводимостта на земята, ъгъла на разтвора на рамената и т.н. и може да се уточнява при настройката.  С еднакво изменение на дължината на двете рамена IV се настройва в резонанс на проектната работна честота, след което увеличавайки дължината на едното рамо и съответно с толкова скъсяване на другото рамо, се постига точното съгласуване на кабела с антената. За целта е целесъобразно да се използуват рамена с по-голяма дължина, като излишното количество проводник в двата края се навива на макари (те не влияят на резонансната честота) и развивайки от едната макара, и съответно се навива същата дължина проводник на другата. Тази операция се извършва с паралелно измерване на резонансната честота и КСВ и при достигане на КСВ=1, почти всичкия излишен проводник се отрязва, като се оставя само около половин метър запас, който се уточнява при окончателната настройка.
    Упоменатото па-горе симетрично  IV на 3,5 MHz; с рамена по 20,1 м имаше минимален  КСВ=1,4 при захранване с кабел 50 ома лента на пропускане 125 kHz. След удължаване на едно от рамената до 22,6 м и скъсяване на другото до 17,6 м КСВ при резонансната честота спадна до единица, а лентата на пропускане се увеличи до 150 kHz..

      На същата мачта, в равнина перпендикулярна на IV за 3.5 MHz, е опънато и  IV за  7 MHz, с рамена 10.8 и 9.6 м, захранвано от същия кабел. На 7.05 MHz, КСВ също е единица, а в краищата на диапазона  1,2. Забележимо взаимно влияние на настройките на антените за двата диапазона не е установено.
     Доколкото при такава настройка антената престава да бъде симетрична, то точката на захранване е с не нулев потенциал спрямо земята, поради което за потискане на тока на асиметрия по външната страна на оплетката е наложително да се използува или прост коаксиален дросел от десетина навивки от захранващия кабел или толкова навивки върху феритен пръстен (например от отклонителната система на стар телевизор). Индуктивността на този дросел трябва да има реактивно съпротивление на резонансната честота минимум 5 (още по-добре 10) пъти по-голямо от входното съпротивление на антената.

Многобандов вариант на IV може да се получи, ако се захрани антената с отворена симетрична линия (300-600 ома) и трансмач със симетричен изход или трансмач с несиметричен изход и балун 1:9 на изхода му.

  


                                                         
Ваше имя:


Ваше сообщения:


Введите код на картинке: 
LZ1DJ   [24.09.2010 15:32:12]
През 1999 г.поради немъзможност да вдигна високо ант. IV се наложи мачтата да бъде 2.5 м., а краищата на ант. бяха на една педя от земята. С наличието на трансмач и на честота 3.527 MHz, радиоврзката Истамбул - Кърджали беше перфектна само със 100 вата.

LZ2AE- Angel   [17.05.2006 10:51:24]
Работя с един измислен вариант на "многодиапазонно" Inv. V- за 3.5, 7, 14 и 28 Мхц.Същото без проблеми работи ина другите(10, 18, 24.5) Мхц. като КСВ -то в най лошия случай е 1.7-2.0. Много съм доволен за антена в "градски условия". Трансивъра ми е TS 830 S.

lz1mp   [21.10.2005 17:57:20]
много е хитро преместването на точката на захранване.H(.

Страницы:   1  

Mail to LZ2ZK
Все права защищены ©. 2009
Сайт создан компанией Big Apple