EQUIPMENT
 
MY QTH
 
ANTENNAS
 
HOME BREW
 
SOFTWARE
 
HAM PRACTICE
 
HAM NEWS
 
LINKS
 
OLD RADIO COLLECTIONS
 
FOR SALE / SEARCH
 
PHOTO GALLERY
 
GUEST BOOK
 
NEW - НОВО на САЙТА
 
 
 

Дипола като еталон

     Да отделим няколко реда на дипола като класическа антена. Не случайно се използува като еталон при дефиниране на усилването на различните антени. Мерната единица е dBd (дибиди) представлява отношението между усилванията на сравняемата антена и дипола, изразено в dB. За сведение често се използува и единицата dBi (дибиай) – сравнение с абстрактния за много изотропен излъчвател. Много фирми производители на антени спекулират с използуването на тази мерна единица, тъй като разликата между двете единици е 2.15 dB, т.е. купувайки антена с усилване 12 dBi, вие реално имате антена с усилване 10 dBd.


     
Mail to LZ2ZK
Все права защищены ©. 2009
Сайт создан компанией Big Apple