EQUIPMENT
 
MY QTH
 
ANTENNAS
 
HOME BREW
 
SOFTWARE
 
HAM PRACTICE
 
HAM NEWS
 
LINKS
 
OLD RADIO COLLECTIONS
 
FOR SALE / SEARCH
 
PHOTO GALLERY
 
GUEST BOOK
 
NEW - НОВО на САЙТА
 
 
 

HB9CV за 6 метра

       Не случайно 6 метровия обхват е наричан "magic band". Вътрешно континентални връзки се осъществяват чрез отражение от Es слоя и когато има добро прохождение, те могат да се осъществяват с нищожна мощност (1-2 W) и каква да е антена. Все пак за да се класираме в навалицата е добре да разполагаме с по-прилична мощност и малко по-добра антена. В повечето случай е достатъчно едно 3-4 елеметно яги. Със същият успех, при много по-малки усилия, може да се използува антена тип HB9CV, която буквално се прави "на коляно", не изисква много и скъпи материали, има достатъчно усилване, добро отношение "напрад-назад" и широк ъгъл на диаграмата, което не изисква постояно корегиране на посоката.


       

       Фиг.1

      На фиг.1 е показана разработена и изпитана антена от LZ2ZK и LZ2HV. Размерите и вида на материалите се вижда от чертежа, а на фиг.2 е показано механичното изпълнение. Дефазиращата линия е изпълнена от 75 омов коаксиален кабел и е положена върху бума. Антената се захранва с 50 омов коаксиален кабел. Местата на снаждането на коаксиалните отрязъци от дефазиращата линия и конектора се заливат със силикон за предпазване от влага. При посочините размери, антената тръгва "от раз" и може да се наложи съвсем малка подстройка на плъзгачите на двата гама члена за да се получи КСВ=1.


 

 

 

        Фиг.2

  

 

 

     Антената е изпробвана както като единична, така и във вариант - 2 антени разнесени на 3.6 м една на друга във височина. Получените резултати са много добри -  усилването на едната антена е около   5 dBd, а на двойката - около 7.5 dBd, при отношение F/B = 20 dB. Начина на свързване на 2 антени е показан на фиг.3.


     

       Фиг.3   (чукни върху фигурата за по добро качество)  

 

     Съгласуването на двете антени става с два 3/4 вълнови отрязъка от 75 омов коаксиален кабел с коефициент на скъсяване 0,66. Захранващия фидер трябва да бъде  50 омов и може да има произволна дължина.

      Антената, както в единичен, така и в сдвоен вариант е много удобна за портативна работа. При габаритни размери 3 х 0.8 метра, лесно се вози на багажник на кола. При единичен вариант мачта с височина 5 метра е напълно достатъчна. При сдвоения вариант е необходима мачта с височина не по-малко от 7 метра.

      Сдвоена антена, монтирана на телескопична 10 метрова мачта, е използувана от LZ6T по време на контести с много добри резултати както на приемане, така и на предаване.


   
Mail to LZ2ZK
Все права защищены ©. 2009
Сайт создан компанией Big Apple