EQUIPMENT
 
MY QTH
 
ANTENNAS
 
HOME BREW
 
SOFTWARE
 
HAM PRACTICE
 
HAM NEWS
 
LINKS
 
OLD RADIO COLLECTIONS
 
FOR SALE / SEARCH
 
PHOTO GALLERY
 
GUEST BOOK
 
NEW - НОВО на САЙТА
 
 
 

Рамкови антени


Рамковите антени са целовълнови излъчватели, т.е. дължината на проводника от който е направена рамката е около 1λ. Формата на рамката няма никакво значение. Тя може да бъде окръжност, многоъгълник, правоъгълник, квадрат и триъгълник. Най-често използуваната жична рамкова антена за нискочестотните диапазони е триъгълната рамка, наричана от радиолюбителите Delta loop.


По литературни източници периметъра на рамката следва да бъде L = 306.6 / F, но това е валидно при височина на окачване минимум λ/2 и гол проводник. Ако проводника е облечен с полиетиленова изолация, изчислената по горната формула, дължина трябва да бъде редуцирана с 4%. Ако рамката е окачена на височина по-малка от λ/2, периметъра също се редуцира в зависимост от височината на окачване и проводимоста на почвата под нея.


Рамковите антени могат да бъдат окачвани вертикално, хоризонтално и наклонени спрямо земната повърхност. Рамка, монтирана хоризонтално на височина около 0.1 λ от земята има зенитно излъчване, например за 80 м, четириъгълна или триъгълна рамка, монтирана на 7-8 метра над земята е много подходяща за локални връзки. 

Теоретично рамките имат съпротивление около 110-120 ома, но в зависимост от тяхната геометрия, ориентиране спрямо земната повърхност, височина на окачване и мястото на захранване, съпротивлението се изменя в широки граници. Подобно е и положението с диаграмата на излъчване. Поради тази причина, целесъобразно е според наличните условия, проектираната рамкова антена да се оптимизира с моделна програма, например NEC4WIN или MMANA. По този начин магат да бъдат определени със задоволителна точност размерите и експлоатационните параметри на антената. 
При еднобандов вариант, захранването може да се осъществи с Q-match (парче 75 омов коаксиален кабел с дължина 1/4 ламбда) и 50 омов кабел с произволна дължина.
Освен мерките които трябва да се вземат за съгласуване на антената с фидера, необходимо е и да се предприемат такива и за симетриране.


За оразмеряване на рамкови антени можете да използувате   Калкулатора  на KA1FSB. Необходимо е само да въведете честотата в MHz или обхвата и  мерната единица (метри, фитове, сантиметри). Програмата ще ви изчисли периметъра на рамката във варианти квадрат, правоъгълник, кръг или триъгълник, както и импеданса.
Mail to LZ2ZK
Все права защищены ©. 2009
Сайт создан компанией Big Apple