EQUIPMENT
 
MY QTH
 
ANTENNAS
 
HOME BREW
 
SOFTWARE
 
HAM PRACTICE
 
HAM NEWS
 
LINKS
 
OLD RADIO COLLECTIONS
 
FOR SALE / SEARCH
 
PHOTO GALLERY
 
GUEST BOOK
 
NEW - НОВО на САЙТА
 
 
 

R резонанс

Как да определим резонансното съпротивление на антената

         За да направим нещо по новата си антена, най-напред трябва да определим нейната резонансна дължина или по-точно резонансната честота на която работи антената. Тук не искам да ви агитирам за MFJ антенни анализатори, нито как да си направите такъв. Става въпрос за използуването на обикновен КСВ-метър, какъвто уважаващия себе си радиолюбител трябва да притежава.
      Пресмятайки дължината на антената с познатите формули, не винаги можем да отчетем влиянието на земята и околните предмети (сгради, железни конструкции, качество на земната повърхност), както и качествата на антенния излъчвател (диаметър, материал, изолация). Вдигайки антената, установяваме, че тя не работи добре в планирания честотен участък и трябва да бъде коригирана нейната дължина.

       Как да определим резонансната честота? Това може да стане много лесно с помощта на наличния предавател с намалена до възможния минимум мощност и КСВ-метър.    Обикновено сметнатата предварително антена ще покаже резонанс на по-ниска честота. Въртим бавно настройката на честота на предавателя и търсим минимума на КСВ, който съответства на резонансната честота. Само при тази честота импеданса на антената Za = Ra ± jX е равен на Za = Ra, т.е. няма реактивна компонента. При установена резонансна честота, по обратния път, с формулата с която първоначално сме смятали антената, изчисляваме търсената резонансна дължина.

       Ако КСВ-метъра показва минимум, но стойност S>1, това означава, че съпротивлението на излъчване на антената е S пъти различно от това на фидера, т.е. S = Ra/Rф. Това е вярно само, ако в качеството на фидер използвате настроена линия - повторител. За да получите точни данни и за резонанса и за активното съпротивление на антената, използвайте настроена фидерна линия. Знаейки Ra, вече спокойно може да се търси решение за съгласуване с фидера.
Mail to LZ2ZK
Все права защищены ©. 2009
Сайт создан компанией Big Apple