EQUIPMENT
 
MY QTH
 
ANTENNAS
 
HOME BREW
 
SOFTWARE
 
HAM PRACTICE
 
HAM NEWS
 
LINKS
 
OLD RADIO COLLECTIONS
 
FOR SALE / SEARCH
 
PHOTO GALLERY
 
GUEST BOOK
 
NEW - НОВО на САЙТА
 
 
 

Mistery

Още една многобандова антена, наречена Mistery

Конструкцията на Mystery антената, разработена от W5GI е описана в статия на James E. Taylor, W2OZH, в която той описва колениярна коаксиална антена с нисък ъгъл на излъчване. Tази антена покрива диапазоните от 80 до 6 метра, с ниско импедансна точка на захранване и работеща с или без антенен тюнер. Тя е дълга приблизително 30 метра, работи в обхвата на разрешените мощности, и е лесна и евтина за направа. Тя е подобна на G5RV, но с много по-добри показатели и особено на 20 метра.
Мистериозната антена на W5GI, вдигната на различни височини и конфигурации, се използува от стотици радиолюбители по света. Отзивите на потребителите показват, че антената достига и покрива всички работни критерии. “Мистериозността” на антената идва от факта, че е трудна (но не и невъзможна) за моделиране, и необяснимо защо работи така добре. Антената се посреща добре от радиолюбители, които не могат да изправят мачти и въртящи се антени. Всичко което е необходимо са две точки за окачване отстоящи на 35-40 метра една от друга, с височина около 7 - 8 метра от земята.


Фиг. 1        W5GI Multi-band Mystery антена по принцип е колениярна диполна антена съдържаща 3 полувълнови сфазирани дипола за 20 метра с полувълнова за 20 метра съгласуваща линия. По идея антената прилича на G5RV, но фактически е различна антена на 20 метра. Антената на Louis Varney, макар, че с дължина 3/2 λ, е несинфазна антена. Тя има два спесифични резонанса за избраната дължина на 20 метра и четири листна диаграма. Mystery антената има 6 листна диаграма на 20 метра, широколентово усилване и нискоомен импеданс, което позволява лесно съгласуване с изхода на предавателя. Накратко Mystery антената е жична антена, която обединява предимствата на 3 елементната колиниарна антена и G5RV антената.
         Конфигурацията на антената е показана на фиг.1.  Състои се от централно захранен  полувълнов дипол за 20 метра (2 х L1), 2 четвъртвълнови коаксиални трансформатора (L2) и два четвъртвълнови отрязъка в края (L3).  
        Захранването се осъществява посредством полувълнова симетрична линия и 50 омов коаксиален кабел с произволна дължина. Симетричната линия може да бъде както 300 омов TV симетричен кабел с коефициент на скъсяване v = 0.82. Подходящ е симетричния кабел РД 300-12-101, производство на "Гама Кабел". Този кабел има широчина около 12 мм и две жила, всяко от 7 медни проводника ф0.3мм. При липса на такъв кабел може да се използува отворена (въздушна) 500 ома линия с v = 0.95. 
         На фиг.2, 3 и 4 е показано примерно изпълнение на отделните възли на антената. Чукнете върху тях, за да ги видите в уголемен вид и при необходимост да си съхраните или разпечатате.


Фиг. 2

Фиг. 3

Фиг. 4Данни за работата на антената

            В таблицата са посочени данни за активното и реактивно съпротивление на антената и коефициента на стоящи вълни.

Честота, MHz

R

X

SWR

3.550

42

34

1.5

3.650

98

51

2.5

3.800

48

61

3.3

7.000

95

12

1.9

7.100

40

18

1.5

10.100

22

50

5.2

14.000

37

19

1.7

14.200

42

18

1.5

14.300

43

22

1.6

18.150

93

13

1.9

21.300

120

46

2.9

24.900

35

23

1.9

28.000

28

15

2.0

28.500

35

25

1.6

50.110

51

37

2.3

145.300

49

1

1.0

              От посочените данни се вижда, че антената може да се използува и без трансмач, ако се свърже към трансивер или крайно стъпало с П-филтър на изхода. При работа с 50 омови трансивери е необходимо да се използува трансмач.
              Антената трябва да се инсталира хоризонтално на височина не по-малко от 7.5 метра. Много добри резултати се получават, ако антената се окачи като "Inverted V". В този случай дължината на L3 се редуцира с 3 - 5% в зависимост от височината на рамената от земята.
Mail to LZ2ZK
Все права защищены ©. 2009
Сайт создан компанией Big Apple