EQUIPMENT
 
MY QTH
 
ANTENNAS
 
HOME BREW
 
SOFTWARE
 
HAM PRACTICE
 
HAM NEWS
 
LINKS
 
OLD RADIO COLLECTIONS
 
FOR SALE / SEARCH
 
PHOTO GALLERY
 
GUEST BOOK
 
NEW - НОВО на САЙТА
 
 
 

ИЗКУСТВЕН ТОВАР

     Често се налага да правим проби и настройки на предавателна апаратура, при което е желателно да не използуваме за товар антена и да предизвикваме ефирни смущения. Някой използуват за целта електрически крушки, но тяхното съпротивление първо е нерегламентирано и второ има индуктивен характер.
    Изкуствен товар е необходим при използуването на трансмач и предавател с Пи-филтър на изхода. Отначало предавателя се свързва към изкуствения товар и се настройва Пи-филтъра и след това на мястото на изкуствения товар се включва трансмача с който съгласуваме така настроения предавател с антената. Ако не се използува тази технология, рискуваме да попаднем на хиляди възможни фалшиви настройки.
    С помощта на изкуствения товар и КСВ метър можем съвсем точно да определим дължината на полувълнова фидерна линия (настроена линия), да проверяваме съгласуващите качества на собственоръчно изработвани балуни и балун трансформатори и редица още приложения.
    Ето защо е необходимо да прибавим към нашите уреди и инструменти няколко изкуствени товара, различни по мощност и съпротивление. 


Маломощен изкуствен товар

     

       За малки мощности (1-2W) може лесно да се изработи 50 омов изкуствен товар от един конектор и два 100 омови SMD резистора, както е показано на фигурата.

       Изкуствен товар до 10W можете да направите по подобен начин с два резистора МЛТ-2 - 100 ома. Този тип резистори издържат 3-4 пъти по-голямо високочестотно натоварване, в сравнение с техния номинал.

       Въпреки, че при паралелното включване на резисторите се намалява индуктивната съставка, за постигането на чисто активен товар може да се включи паралелно и компенсиращ кондензатор с малък капацитет. 

 


Средномощен изкуствен товар

      Средномощен товар (10 - 300 W) може лесно да се изработи от две кръгли или правоъгълни стъклотекстолитови платки, съответното количество двуватови резистори (МЛТ-2) и конектор, както е показано на снимката. Резисторите могат да се комбинират и да бъдат свързани само паралелно или паралелни последователни двойки. 

    Такъв товар издържа 5-6- пъти по-голяма ВЧ мощност от сумарната номинална мощност на резисторите. Ако товара по време на работа се потопи в чиста вода, може да издържи и на 10-20 пъти по-голяма мощност.


Мощен изкуствен товар с ватметър

     Фиг.1

   

     Мощен товар може да се направи от обемни резистори с номинална мощност 50-60 W. Тези резистори за кратко време (около 10 секунди) могат да издържат 20 – 30 кратно претоварване с високочестотна мощност. Това макар и кратко време е достатъчно за измерване на подадената мощност. За да се ускори този процес, към изкуствения товар е свързан ватметър, състоящ се от високочестотен диод, няколко резистора и кондензатора и електромагнитна измерителна системка.
    Схемата на свързване и използуваните части са показани на фиг.1. Използуван е мощния обемен безиндуктивен резистор ВТО-60 - 51ома/60W. Паралелните на него резистори, намаляват стойността на товара точно на 50 ома и същевременно изпълняват функцията на делител на напрежение, за осигуряване на максимално напрежение върху диода не по-вече от 30 V. За да могат да се измерват и по-малки мощности в схемата се използува германиев диод.
   Калибрирането и разграфяването на скалата може да се извърши с фабричен ватметър или най-просто с един лабораторен автотрансформатор (ЛАТР) и точен променливотоков волтметър, като се използува мрежовото напрежение. Използува се формулата P = U2/R, където R e съпротивлението на товара, например 50 ома, а U е измерваното напрежение върху товара.
    Кондензаторите С1 и С2 са предвидени за компенсиране на индуктивната съставка в товара. Компенсацията се прави по минималните показания на КСВ метър, включен между товара и предавател, излъчващ някаква мощност на 28 MHz.

 
 
Mail to LZ2ZK
Все права защищены ©. 2009
Сайт создан компанией Big Apple