EQUIPMENT
 
MY QTH
 
ANTENNAS
 
HOME BREW
 
SOFTWARE
 
HAM PRACTICE
 
HAM NEWS
 
LINKS
 
OLD RADIO COLLECTIONS
 
FOR SALE / SEARCH
 
PHOTO GALLERY
 
GUEST BOOK
 
NEW - НОВО на САЙТА
 
 
 

FM PA 100W

100W усилвател за честотна модулация
      Този усилвател може да бъде много полезен за далечни симлексни връзки на 144 MHz, ако разполагаме само с ръчна радиостанция (1-5W). Усилвателят е двустъпален и е изпълнен с транзистори КТ-922Б и КТ-931А. При захранване с 24-28V  може да се получи изходна мощност 90-100W. Усилвателят е разработен и изпробван и с вграден предусилвател, който подобрява значително чувствителността на приемане.

 Фиг. 1


Описание на схемата

      Схемата на усилвателя е показана на Фиг.1 (чукнете върху схемата за да я видите по-качествено или я изтеглете като {FILELINK-18}PDF {/FILELINK}файл). При подаване на сигнал на входа, той се детектира от диодния удвоител D1,D2 и задействува транзисторния ключ Q3,Q4. Ако ключа в колектора на Q4 е в положение "POWER", релетата Rel1 и Rel2 превключват входа и изхода на усилвателя. Сигналът се усилва от двата усилвателя Q1,Q2 с общ коефициент на усилване около 17 dB (50 пъти). За потискане на хармоничните на изхода на усилвателя е включен тризвенен нископропускащ филтър. Предвиден е и датчик за измерване на КСВ, сигналът от обратната вълна на който се използува за защита на усилвателя.


СЛЕДВА .....
Mail to LZ2ZK
Все права защищены ©. 2009
Сайт создан компанией Big Apple