EQUIPMENT
 
MY QTH
 
ANTENNAS
 
HOME BREW
 
SOFTWARE
 
HAM PRACTICE
 
HAM NEWS
 
LINKS
 
OLD RADIO COLLECTIONS
 
FOR SALE / SEARCH
 
PHOTO GALLERY
 
GUEST BOOK
 
NEW - НОВО на САЙТА
 
 
 

DR-4M with ISD4003

Digital recorder DR-4M
              Известно е колко досадно и уморително за гласа е общото повикване във фоне контестите. Тази процедура може да се сравнително лесно да се автоматизира с помощта на специализираните схеми на фирмата Winbond  за цифров запис и възпроизвеждане на аудио сигнали.
             Преди десетина години на пазара се намираха схемите от сериите ISD1400 и ISD2500, управлението на което е елементарно и се извършва с помощта на няколко бутона. Бяха разработени няколко рекордера на базата на ISD1400 и ISD2560. Едно от решенията е показано ТУК и няколко такива устройства работят отдавна в България. За съжаление тези схеми са снети от производство и не се намират.
             На пазара има такива схеми от новите серии ISD4000 и ISD5000. Наред с по-добрите си показатели, те изискват управление чрез
SPI (Serial Peripheral Interface
), което налага използуването на микроконтролери, генериращи сигналите на този интерфейс.

             В тази връзка е разработен от LZ2ZK и LZ2HV цифров рекордер на базата на схемата ISD4003 и управляващ процесор PIC16F876A. Блоковата схема на рекордера е показана на фиг 1.

Фиг.1           С помощта на процесора IC1 се генерират сигналите на стандартния  SPI протокола за обмен на данни. Процесорът се управлява с помощта на бутони (памети и режими), които се индикират от светодиодни индикатори.
           Управляващите сигнали, генерирани от процесора се подават към чип-рекордера IC2 по четири интерфейсни шини SS, SCLK, MOSI и MISO.
            Чип-рекордерът получава входни аналогови сигнали от микрофон или други източник на аудио сигнали. Преобразува тези аналогови сигнали в цифрови и ги записва в клетките на своята EEPROM памет. При възпроизвеждане, записаната в паметта информация се чете и преобразува отново в аналогов сигнал, който се усилва и прослушва от усилвателя IC3.
            Интегралната схема IC4 при запис привслючва микрофона към входа на рекордера или към изходния куплунг, превключва изходния сигнал от рекордера към към изходния куплунг при възпроизвеждане, а така също и формира РТТ сигнал по време на възпроизвеждане.
           Принципната сехема на рекордера можете да видите и да изтеглите от файла DR-4M.pdf , а външния вид е показан на фиг.2.

Фиг.2

click on the picture to enlarge


            Рекордерът е оформен в кутия с размери 180 х 100 х45 мм. На предния панел в долния десен край са разположени бутоните за управление на режимите на работа. В горния ляв край са разположени индикаторите на режимите на работа. В средата са бутоните за избор на памет и над тях са съответните индикатори. В дясно са разположени превключвателя за микрофоните (Dynamic / Electret) и ключа SEND / MONI.
            Както се вижда от схемата и снимката, рекордера има 4 памети. Първите три имат капацитет от 30 секунден запис, а четвъртата - 150 секунден запис. Първата памет е предназначена за общо повикване. Втората и третата памети са помощни и в тях може да се запише например QRZ, RS и номера на зоната. Четвъртата памет е предназначена за по-дълги записи, например за записване на сигналите на кореспондент, с цел оценката им.
          За да се извърши запис предварително се активира съответната памет, като се натиска за кратко нейния бутон, при което светва и съответния LED индикатор. Натиска се и се задържа бутона REC, при което светва и индикатора REC (червен). Записът продължава докато бутона REC е натиснат.
          За да се възпроизведе съдържанието на избрана памет се натиска за кратко бутона PLAY, при което светва и съответния LED-индикатор (зелен). След прочитане на целия запис, рекордера се изключва автоматично. Ако искаме да прекъснем възпроизвеждането, за кратко натискаме бутона STOP. Изходният сигнал от рекордера се прослушва на малък високоговорите (долу в ляво). 
          За влизане на режим на многократно повторение на даден запис се активира фунцията RPT (repeat), като за целта се натиска и задържа една секунда бутона RPT, при което светва и съответния LED-индикатор (син). Автоматично се активира първа памет и започва нейното възпроизвеждане, като между два последователнаи сеанса се оставя пауза от 3 сек. По време на тази пауза рекордера се изключва и по време на паузата може да се прослуша ефира. Прекъсването на режима RPT става с бутона STOP.
          Използуването на режима RPT за другите памети става като предварителрно се включва режима RPT, след това се активира избраната памет и се натиска бутон PLAY.
          Предвидено е използуванета на вграден в рекордера електретен микрофон, а така също и включването на външен динамичен микрофон. Превключването им става с превключвателя  Dyndmic / Electret.
          На задната стена на кутията са разположени три куплунга: 8 пинов за динамичен микрофон; 5 пинов за изход на рекордера и 3.5" куплунг за подаване на аудио сигнал от външен източник, например от изхода DATA OUT или EXT SP на трансивера.
          Вътрешният динамичен микрофон е винаги в готовност за предаване, чрез неговия РТТ или VOX системата на трансивера. При активиране на рекордера, микрофона се изключва и към микрофонния вход на трансивера се подава сигнал от рекордера. При това се формира и РТТ сигнал. След края на записа или неговото изключване, състоянието на външния микрофон се възстановява и той е в готовност за нормална работа с трансивера.

Модификация на рекордера      

         След разработката на DR-4M се оказа, че процесора се използва едва на 13%. По тази причина решихме да му възложим да върши и още малко работа - електронен телеграфен ключ с памети. Управляващите бутони на DR-4M са доста много. За всяка функция беше предвиден бутон. В модернизацията броят на бутоните е намален, като на някои от тях са определени 2 или 3 функции. Например бутоните за избор на памет имат три функции - възпроизвежзане, стоп и запис.
         Схемата на модернизирания рекордер е показана във DVR & CWK.pdf
       

                                       ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

 

                          Режими – фоне (РН) и телеграф (CW)

                          Брой памети – по 3 за всеки режим

                          Обем на паметите:

                                - М1 и М2 РН  - по 30 сек

                                - М3 РН          – 2 мин

                                - М13  CW  – по 13 сек

                          Съотношение точкa-тире – 1:3

                          Захранване – 220 V
Mail to LZ2ZK
Все права защищены ©. 2009
Сайт создан компанией Big Apple