EQUIPMENT
 
MY QTH
 
ANTENNAS
 
HOME BREW
 
SOFTWARE
 
HAM PRACTICE
 
HAM NEWS
 
LINKS
 
OLD RADIO COLLECTIONS
 
FOR SALE / SEARCH
 
PHOTO GALLERY
 
GUEST BOOK
 
NEW - НОВО на САЙТА
 
 
 

LNA-144

Нискошумов антенен предусилвател за 144 MHz

                В последните години на пазара се появиха мобилни трансивери, работещи освен на всички HF диапазони, но и в VHF и UHF обхватите, което ги прави много удобни за работа както в стационарни така и в полеви условия. За съжаление почти всички модели имат недостатъчна чувствителност за далечни тропосферни или метеорни връзки. Този недостатък може да се преодолее с използуването на нискошумови предусилватели (LNA - low noise amplifier). LNA могат да се монтират непосредствено да изхода на трансивера, така и до клемите на антената (мачтови LNA). Мачтовите LNA осигуряват по-добри показатели на системата като цяло, Те компенсират затихването във фидера, което в обхата на VHF и UHF е значително, особено, ако фидера има по-голяма дължина. Недостатък на мачтовите LNA, че изискват захранване и дистанционно управление.

                В настоящата статия се описва един евтин LNA на базата на нискошумовия MOSFET BF998, който има шумово число около 0.6 dB на честота 200 MHz и около 1 dB на честота 800 MHz.
             Схемата на предусилвателя е показана на фиг.1. Предусилвателя е монтиран на едностранна печатна платка за SMD монтаж. Резисторите и кондензаторите са SMD-1206. Трансформаторът е навит на феритна сърцевина BF-43-2020 (двуцевка). С1 е тример-кондензатор с високо Q. Използуват се релета тип TNC-1C-12. Предпазните диоди D1 и D2 на входа на LNA са тип BAT-64S (2 бързодействащи шотки диода в един корпус).           Дистанционното управлението на LAN става с помощта на електронно реле. Схемата на електронното реле е показана на фиг.2. При изключено захранване, релетата в LNA прехвърлят сигнала ат антената директо, заобикаляйки предусилвателя. При подаване на захранващо напрежение, предусилвателя получава захранване, а релетата превключват сигнала от антената към LNA. При подаване на PTT сигнал, електронното реле превключва релетата "на обход" и изключва захранването на LNA.
           Платката на LNA в мащаб 1:1 може да се свали от файла LAN144-pcb.pdf, а разположението на елементите от файла LAN144-comp.pdf.
           LNA е оформен в алуминиева кутия с размери 120 х 65 х 40 мм. На фиг.3 е показано разположението на елементите на LAN. Управлението е оформено в малка пластмасова кутийка. Захранващото напрежение се подава по един многожилен проводник с пластмасова изолация, прихванат към антенния коаксиален кабел. Предусилвателя осигурявя около 22-25 dB усилване, при N=0.8 dB и има консумация около 45 mA.

Фиг.3

Mail to LZ2ZK
Все права защищены ©. 2009
Сайт создан компанией Big Apple