EQUIPMENT
 
MY QTH
 
ANTENNAS
 
HOME BREW
 
SOFTWARE
 
HAM PRACTICE
 
HAM NEWS
 
LINKS
 
OLD RADIO COLLECTIONS
 
FOR SALE / SEARCH
 
PHOTO GALLERY
 
GUEST BOOK
 
NEW - НОВО на САЙТА
 
 
 

Multifunctional interface for ICOM, YAESU, KENWOOD

Мултифункционален интерфейс за ICOM, YAESU и KENWOOD
              Този многофункционален интерфейс е разработен от LZ2ZК за управление на трансивър ICOM-746 Prо, но може да се използува за всички модели на ICOM с САТ-система, работеща по протокола CI-V.
            Интерфейсът обединява   CI-V  –  RS 232  конвертор  с  галванично  развързани  входове  и  изходи за управление на CAT-системата,  галванично развързани вериги за управление на CW и PTT на трансивера от DTR и RTS сигналите на компютъра, както и галванично развързаните вериги свързващи аудио изхода и микрофонния вход на трансивера със звуковата карта на компютъра.
Фиг.1


             Схемата на интерфейса се вижда на фиг.1, която можете да изтеглите като SCH.pdf файл.
CI-V – RS 232 конвертора съдържа интегралните схеми МАХ-232  и  74LS04, развързващите оптрони OC1, ОС2 и транзисторните ключове Т1 и Т2.
             RTS и DTR сигналите на RS 232 управляват съответно веригите на CW KEY и PTT на трансивера. Те са галванично разделени с оптроните ОС3 и ОС4. Тъй като при някои  програми управлението на PTT става  със сигналите на DTR, а при други – с RTS, е предвиден превключвателя S1.
             За управлението на входа на звуковата карта LIN-in се взема сигнал от детекторния аудио изход на трансивера, така, че промяната на силата на звука от потенциометъра на трансивера не влияе на изходното ниво на аудио сигнала. Тази верига също е галванично разделена с трансформатор.
              Микрофонът на трансивера получава съответни сигнали от изхода LIN-out на звуковата карта. Тези сигнали също са галванично развързани чрез трансформатор.
              Трансиверната и компютърната части на интерфейса получават разделно захранване, съответно 13.8 V от трансивера и 12 V от компютъра. Тези напрежения се стабилизират от стабилизаторите VR1 и VR2 на напрежение 5V.Фиг.2


Фиг.3


            Интерфейсът се монтира върху платка от едностранно фолиран стъклотекстолит. Фолийната картина от страна спойки е показана на фиг.2, а разположението на детайлите на фиг. 3. Фолийната картина можете да изтеглите от тук в мащаб 1:1 като  PCB.pdf  файл.Фиг.4


Фиг.5


         Платката се монтира в подходяща по размери кутийка. Кабелите могат да се запоят директно, както е показано на фиг.4 или да се изведат на куплунги. На фиг.5 е показан външния вид на интерфейса със запоени към платката кабели.
         С малки изменения в свързването на изходите към кабелите за САТ системата и аудио сигнали към трансивера, платката на интерфейса без промени се използува за трансиверите YEASU, KENWOOD и други марки трансивери. Схемите са посочени в FT.pdf r TS.pdf.
       Стойността на този интерфейс, изработен в любителски условия, включваща и труда (включително оформянето на кабелите и куплунгите - най-досадната работа) е около 70 - 80 лв. Фабрично изработваният от ICOM конвертор СТ-17 , без да включва вериги за управление на CW, PTT, Mic и Audio otput, струва около 130 USD.Mail to LZ2ZK
Все права защищены ©. 2009
Сайт создан компанией Big Apple