EQUIPMENT
 
MY QTH
 
ANTENNAS
 
HOME BREW
 
SOFTWARE
 
HAM PRACTICE
 
HAM NEWS
 
LINKS
 
OLD RADIO COLLECTIONS
 
FOR SALE / SEARCH
 
PHOTO GALLERY
 
GUEST BOOK
 
NEW - НОВО на САЙТА
 
 
 

MOXON

Правоъгълна антена MOXON

        В последните години широка известност получи правоъгълната антена MOXON.
      Правоъгълникът Moxon е насочена двуелементна антена и е сравнима по параметри с класически двуелементен бим, но с по-добро съотношение „наред-назад” и най-важното – с 30% по-малка „разпереност” от антените Яги или HB9CV.
        Разработката на правоъгълника MOXON минава през идеята на VK2ABQ, който разполовява един хоризонтален квадрат на две части с изолатори. Moxon - G6XN променя конфигурацията от квадрат на правоъгълник и въвежда оптимално разстояние между двата елемента. Антената на Moxon е с два еднакви елемента и синфазно захранване за промяна на посоката на излъчване. Cebik – W4RNL доразвива варианта на Moxon в двуелементен бим (Фиг.1), разработва методика и програма за моделиране, както и многодиапазонни варианти.

Фиг.1


        Характерната особеност на правоъгълника MOXON е взаимната връзка между елементите и техните краища, така че да се получи кардиоидна диаграма(фиг.2). Затихването „назад” е 20 - 30 dB. Много важно преимущество на тази антена е нейния входен импеданс, който е около 50 ома и не изисква допълнителни мерки за съгласуване с фидера.
       Правоъгълните антени MOXON могат да се изработват, както от тръби, така и от жици. На високочестотните диапазони, въртящи се MOXON’и обикновено се изработват от алуминиеви тръби. Възможно е и изработката от жици, но за сметка на по-тясна лента и по-сложна носеща конструкция. УКВ MOXON’ните могат да се изработват от тънки медни или алуминиеви тръбички, а така също и от дебел меден проводник.
                                                                                                                                                    фиг.2
 


Тръбни антени MOXON

                                                                                     Фиг.3

          За разлика от Яги-антените, при антените Moxon изработвани от алуминиеви тръби има известни проблеми с огъването на тръбите и оформянето на ъглите. Една примерна конструкция на Moxon антена за 28 MHz е показана на фиг. 3. За трегер може да се използува PVC тръба или тръба от стъклопласт, а в краен случай и алуминиева тръба с изолационни планки, както и импрегнирана дървена гредичка.
       Важен момент е стабилното фиксиране на краищата на елементите на определено разстояние един от друг (размер С на фиг.1). Обикновено за целта се използуват леки стъклопластови или PVC тръбички, фиксирани с болтчета към краищата на елементите. Може да се използуват и плочки от стъклотекстолит или плексиглас. Следва да се има предвид, че в краищата на елементите има високо напрежение и тези разпорки трябва да имат добри ВЧ изолационни качества.


Жични антени Moxon

       Изработването на жични Moxon’и е сравнително лесно. Такива антени могат да се ползуват както в домашни, така и в полеви условия. Cebik привежда данни за размерите на жични антени, моделирани с неговата програма. 

                                    
                           Размери на Moxon за 10 - 40 метра 

                      
Банд               Работна                                              Размери в метри 
                                          Честота(MHz)                    A                B             C                D                 E 
                
         10                   28.50                         3.79             0.59          0.125          0.735           1.45 
                         12                   24.94                         4.334           0.677         0.14           0.841           1.658 
                         15                   21.20                         5.096           0.802         0.158         0.991           1.951 
                         17                   18.12                         5.962           0.945         0.18           1.158           2.283 
                         20                   14.17                         7.62             1.219         0.219         1.478           2.917 
                         30                   10.12                       10.668           1.709         0.305         2.073           4.084 
                         40                     7.15                       15.106           2.441         0.405         2.935           5.782 
                                      Забел.: всички модели са разработени на база меден проводник ф 1.5 мм

         Всички антени имат импеданси между 56 и 58 ома, усилване около 3.5 dBd и 32 dB затихване в обратната посока.
       Невъртящи се, превключваеми жични Moxon’и, могат да се реализират чрез шлефове в средата на елементите.


Оразмеряване на MOXON антените

     Както вече беше споменато в началото, в разстоянията между елементите и техните краища, а така също и диаметри, съществува определена връзка. Това налага при изработването на такава антена или да се спазят точно размерите на описана и изпробвана антена или предварително, в зависимост от конкретните условия да се оразмери конструкцията. Много е  полезна, създадената за целта програма MoxGen.   MoxGen (фиг.4) дава възможност да се видят размерите, както и да се генерира модел на 50 омова правоъгална MOXON антена, при зададени работна честота и диаметри на елементите. Програмата е разработена от Dan AC6LA, на базата на алгоритъма, разработен от  Cebik - W4RNL.

 

                                                    Фиг.4
   


   Фиг.5   

       Програмата позволява въвеждането на различни материали, с ралични дименсии и след чукване върху бутона Calculate, моментално извежда резултатите в прозорчетата за размери. С помощта на бутона Print може да се разпечатат резултатите във вида показан на фиг.5. Програмата може да генерира и изходни файлове за моделиращите програми EZNEC и NEC.
       Настоящата публикация е кратко експозе на серията статии на тема антени MOXON. На базата на модела MOXON има разработени различни видове модели на многодиапазонни антени. По-претенциозните читатели могат да видят значително по-вече информация на сайта на Cebik.

Mail to LZ2ZK
Все права защищены ©. 2009
Сайт создан компанией Big Apple