EQUIPMENT
 
MY QTH
 
ANTENNAS
 
HOME BREW
 
SOFTWARE
 
HAM PRACTICE
 
HAM NEWS
 
LINKS
 
OLD RADIO COLLECTIONS
 
FOR SALE / SEARCH
 
PHOTO GALLERY
 
GUEST BOOK
 
NEW - НОВО на САЙТА
 
 
 

ATU

Антенни съгласуващи устройства


    В последните 15-20 години на пазара трайно се утвърди КВ-УКВ апаратура с 50 омов изход. Обаче в 99% от случаите, импеданса на използуваните антени се различава от номиналния изходен импеданс на трансиверите. Освен това, импеданса на антената може ще бъде равен на изходния САМО за една честота (резонансната). За честоти, отлични от резонансната, импеданса има реактивни компоненти, чийто стойности нарастват с нарастването на отклонението от резонансната честота. При липсата на съгласуваност между изходния импеданс на трансивера и товара се появява отразена от товара енергия, която се връща обратно към трансивера, или се увеличава стойността на коефициента на стоящи вълни (КСВ).
     В почти всички трансивери е вградена система за сигурност, наричана Автоматично регулиране на усилването (ALC), която предпазва крайното стъпало от повреда, в случай на натоварването му с товар, чийто  импеданс е различен  от 50 ±j0 ома и съответно КСВ > 1. В съвременните трансивери ALC ограничава изходната мощност почти до нула при КСВ > 3.
     Поради тези причини, използуването на съгласуващо устройство между трансивера (с 50 омов нерегулируем изход) и товара (антена или допълнителен усилвател на мощност) е наложително. В голяма част от трансиверите с автономно захранване има вградено автоматично съгласуващо устройство, наричано автоматичен антенен тюнер (ATU). Изключение правят мобилните трансивери (с външно захранване), при които се използуват външни тюнери с ръчно или автоматично управление.
     При трансиверите и усилвателите на мощност с регулируем изходен импеданс (с PI-филтър на изхода) не се налага използуването на антенен тюнер, тъй като самия PI-филтър е съгласуващо устройство.
Фиг.1 При тази схема, ако трансивера няма вграден AT, трансивера не се чувства комфортно и работи с намалена мощност.


Фиг.2 Наличието на AT дава възможност трансивера да работи на пълна мощност макар че, КСВ > 1.


    

 

     Фиг.3    При използуване на трансивера с усилвател на мощност, не винаги изходния импеданс на трансивера, съответствува на входния импеданс на усилвателя. Тюнер, свързан между тях дава възможност трансивера да се натоварва оптимално, а PI-филтъра на крайното стъпало за съгласуване с фидера. 


Тюнер или антенен тюнер?

                                            
      Често в ефира се чуват приказки от рода: “използувам тази антена на всички обхвати, като я настройвам с антенен тюнер и нямам проблеми”. Такова твърдение е АБСОЛЮТНО погрешно и подвеждащо.
Неправилно е да се нарича антенен тюнер, тюнер свъзан към антената посредством фидерна линия. Тюнерът може да бъде антенен САМО, ако е свързан непосредствено към антената, т.е. между антената и фидерната линия. Това ще каже, че тюнера трябва да бъде горе, в точката на захранване, при диполните антени или долу непосредствено в точката на захранване при вертикалните антени. В тези случаи тюнера съгласува импеданса на антената с вълновото съпротивление на фидерната линия. Единствена възможност тюнера да бъде антенен, ако между него и антената има включена настроена фидерна линия – повторител, но тя е честотно зависима. Нейното поведение като повторител е ограничено в много тесен честотен диапазон и не е приложима в многообхватни антени.
      Когато разсъждаваме на тема тюнери и КСВ, важно е да помним, че тюнера не оказва никакъв ефект на КСВ между него и свързаната към него антена. Трябва да знаем, че антената няма параметър КСВ. Стоящи вълни се проявяват само във фидерната линия, в резултат на несъгласуваност на импеданса на антената и вълновото съпротивление на фидера. Така, че тюнера или трансмача, както понякога се нарича, не корегира КСВ във фидера. Той само “лъже” предавателя, че на изхода му е свързан оптимален товар и по този начин ALC-то да разреши излъчването на пълната мощност, за сметка на загубите във фидерната линия. Проблемът със смущенията в телевизора на съседа остават.


И все пак защо е необходим тюнера?

       Видяхме, че по отношение на съгласуването на антената, тюнера, свързан след фидера е “лъжец”. Но той върши добра работата, когато съгласува антената с фидера, или между предавателя и усилвателя на мощност, или при еднодиапазонна антена захранвана с настроена фидерна линия.
       По принцип, когато правим антена, трябва да вземем необходимите мерки тя да бъде добре съгласувана с фидерната линия, така че в последната почти да няма стоящи вълни. И въпреки всичко, при по-широките диапазони (80 и 10 метра), антени оразмерени за резонанс в средата на диапазона, в краищата му имат доста висок КСВ във фидера, а на неговия изход импеданса се различава доста от оптималния за предавателя. В такива случаи с тюнера могат да се “обират” тези разсъгласувания.


Как да ползуваме тюнера?

         Тук е показана една препоръчителна схема за свързване на тюнер. След усилвателя на мощност е добре да се включи ниско пропускащ филтър LPF, който да потисне хармоничните, когато усилвателя работи в нелинеен режим. Освен това филтъра има входен импеданс 50 ома, което обезпечава оптимално натоварване на трансивера и усилвателя и изходен импеданс също 50 ома. Ако не използувате LPF, то тогава наличието на изкуствен товар е задължително, за да можете да надстроите правилно PI-филтъра на PA. В такъв случай, при настройката вместо тюнера и антената към изхода на РА се включва изкуствения товар, настройва се PI-филтъра и след това се включва тюнера. Настройката на тюнера се извършва по минимум КСВ, като при това настройката на PI-филтъра не се променя. 


      

       LPF с входен и изходен импеданс 50 ома, честота на среза 32 MHz, потискане извън лентата на пропускане - 40 dB и затихване в лентата на пропускане 1 dB.
Ваше имя:


Ваше сообщения:


Введите код на картинке: 
pavel_djurov@abv,bg   [22.11.2007 19:35:26]
е добра е страничката със съгласуването на фидера хареса ми но се работи се с ниски честоти какво ще кажете за LNB фидерните линии там честотите са много високи и затихването в стоящи вълни е много голямо !! сриват се честоти поголовно и пакети от цифрови данни !!

ua3pn Юрий   [29.09.2007 23:50:29]
Буду в октябре в Болгарии ,c Вашего согласия хотел бы созвониться.
LZ2ZK   [08.10.2007 10:19:55]
Мне будет приятно увидимся. Мой телефон (062) 651027 днем или (062) 654819 вечером (дом.)

LZ2SEP   [21.07.2006 00:31:47]
Здрасти Кире!Добра схема ама да имаше инфо за бобините че ме мързи да ги смятам.А и тоя кондензатор 299pf явно ще трябва да го пиля или да слагам тример...73.
   [12.10.2007 10:54:07]
N=5; D=20mm; L=31mm; d=ф2mm на въздух. Донастройват се с разтягане иили свиване при настройка.

Страницы:   1  

Mail to LZ2ZK
Все права защищены ©. 2009
Сайт создан компанией Big Apple