EQUIPMENT
 
MY QTH
 
ANTENNAS
 
HOME BREW
 
SOFTWARE
 
HAM PRACTICE
 
HAM NEWS
 
LINKS
 
OLD RADIO COLLECTIONS
 
FOR SALE / SEARCH
 
PHOTO GALLERY
 
GUEST BOOK
 
NEW - НОВО на САЙТА
 
 
 

HAM ATLAS

Този атлас, разработен от EI8IC, съдържа карти с префиксите на държавите от цял свят.

Чукнете с мишката върху тях, за да ги видете в голям мащаб.
Европа


Западна Европа


Източна Европа


Скандинавия


Западно Средиземноморие


Източно Средиземноморие


Азия


Западна Русия


Централна Русия


Източна Русия


Близкия Изток


Южна Азия


Източна Азия


Югоизточна Азия


Северна Америка


Западна Канада


Източна Канада


Западни USA


Източни USA


Западни Кариби


Източни Кариби


Океания


Източна Океания


Северна Океания


Южна Океания


Антарктида


Южна Америка


Западна Южна Америка


Източна Южна Америка


Южна Южна Америка


Африка


Западна Африка


Източна Африка


Южна Африка
Mail to LZ2ZK
Все права защищены ©. 2009
Сайт создан компанией Big Apple