EQUIPMENT
 
MY QTH
 
ANTENNAS
 
HOME BREW
 
SOFTWARE
 
HAM PRACTICE
 
HAM NEWS
 
LINKS
 
OLD RADIO COLLECTIONS
 
FOR SALE / SEARCH
 
PHOTO GALLERY
 
GUEST BOOK
 
NEW - НОВО на САЙТА
 
 
 

FEROMAT

          Все по-вече в радиолюбителската практика се утвърждава използуването на феромагнитни сърцевини, оформени като тороидални пръстени. С тяхна помощ се правят резонансни кръгове с висок Q-фактор, магнитните силови линии са затворени в сърцевината и не указват влияние на съседни детайли. С помощта на феритни пръстени се правят ВЧ трансформатори при съгласуване на различни усилвателни схеми и антени. Малки феритни пръстени (маниста), нанизани върху проводниците силно поглъщат неконтролируемо блуждаещи токове, водещи до самовъзбуждане. 

          В спесификациите на много радиолюбителски конструкции е посочено използуването на тороидални сърцевини на фирмата Amidon и в тази връзка често възникват въпроси относно техните параметри и качества. В няколко сайта се намират данни за сърцевините на Amidon, но данните са на английски или немски, размерите са в инчове и това понякога затруднява една част от радиолюбителите. В тази връзка съм се постарал да синтезирам техническа информация по този въпрос, която считам, че е прегледна, достатъчна и лесно разбираема.  

            Феромагнитните тороидални сърцевини са два вида: желязно-прахови и феритни. Желязно-праховите най-често се изработват от карбонилно желязо, имат ниска магнитна проницаемост и са подходящи за изработване на резонансни кръгове. Феритните пръстени се изработват от никел-цинкови или манганово-цинкови сплави, имат висока магнитна проницаемост и са подходящи за резонансни кръгове, ВЧ трансформатори и дросели.                .  


Желязно-прахови тороиди на Amidon


Феритни тороиди на Amidon


Сърцевини за балуни на Amidon


Сърцевини и маниста за потискане на ЕМИ - Amidon


Сайта на фирмата AMIDON


Можете да изтеглите една полезна универсална програма {FILELINK-51}MINIRK-11{/FILELINK} или опростената програма   {FILELINK-54}TOROID{/FILELINK} за избор и оразмеряване на феромагнитни пръстени.
Mail to LZ2ZK
Все права защищены ©. 2009
Сайт создан компанией Big Apple