EQUIPMENT
 
MY QTH
 
ANTENNAS
 
HOME BREW
 
SOFTWARE
 
HAM PRACTICE
 
HAM NEWS
 
LINKS
 
OLD RADIO COLLECTIONS
 
FOR SALE / SEARCH
 
PHOTO GALLERY
 
GUEST BOOK
 
NEW - НОВО на САЙТА
 
 
 

Modes

Кодове на видовете излъчвания

A1 - Две странични ленти (DSB) - без използуването на модулирана подносеща
A1A        CW (на слух)                                                   Teлеграфия - за слухово приемане
A1B        CW (бърза)                                                      Teлеграфия – за автоматично приемане
A1C        FAX                                                                  Факсимиле
A1D        CW(DSB)                                                          Предаване на данни, телеметрия, телекоманди
A2 - Две странични ленти (DSB) - с използуването на модулирана подносеща
A2A         CW (на слух)                                                   Teлеграфия - за слухово приемане
A2B         CW (auto)                                                        Teлеграфия – за автоматично приемане
A2C         FAX                                                                  Факсимиле
A2D                                                                                  Предаване на данни, телеметрия, телекоманди
A3 - Две странични ленти (DSB) - аналогова информация
A3C         FAX                                                                  Факсимиле
A3E          AM                                                                   Телефония (включително звуково радиоразпръскване)
F1 - Честотна модулация, без използуването на модулирана подносеща
F1A          CW                                                                  Teлеграфия - за слухово приемане
F1B          RTTY(FSK), SITOR-A, BAUDOT, FSK-Hell            Teлеграфия – за автоматично приемане
F1C          FAX                                                                  Факсимиле
F2 - Честотна модулация, с използуването на модулирана подносеща
F2A          CW                                                                   Teлеграфия - за слухово приемане
F2C          FAX                                                                  Факсимиле
F2D          PACKED(FSK)                                                    Предаване на данни, телеметрия, телекоманди
F3 - Честотна модулация, аналогова информация
F3C          FAX                                                                  Факсимиле
F3E          FM                                                                    Телефония (включително звуково радиоразпръскване)
F3F          SSTV                                                                 Телевизия (видео)
G3 - Фазова модулация, аналогова информация
G3C         FAX                                                                   Факсимиле
G3E          FM                                                                    Телефония (включително звуково радиоразпръскване)
G3F          ATV, SSTV                                                         Телевизия (видео)
J2 -  Една странична лента, потисната носеща (SSB) , с използуването на модулирана подносеща
J2A           CW                                                                  Teлеграфия - за слухово приемане
J2B           CW                                                                  Teлеграфия – за автоматично приемане
J2C           FAX                                                                  Факсимиле
J2D           Clover                                                              Предаване на данни, телеметрия, телекоманди
J3 -  Една странична лента, потисната носеща (SSB),  аналогова информация
J3C           FAX                                                                  Факсимиле
J3E           SSB                                                                  Телефония (включително звуково радиоразпръскване)
J3F            ATV                                                                  Телевизия (видео)
R3 -  Една странична лента, намалено или променливо ниво на носещата, аналогова информация
R3C          FAX                                                                  Факсимиле
R3E          SSB намалена носеща                                    Телефония (включително звуково радиоразпръскване)








Mail to LZ2ZK
Все права защищены ©. 2009
Сайт создан компанией Big Apple