EQUIPMENT
 
MY QTH
 
ANTENNAS
 
HOME BREW
 
SOFTWARE
 
HAM PRACTICE
 
HAM NEWS
 
LINKS
 
OLD RADIO COLLECTIONS
 
FOR SALE / SEARCH
 
PHOTO GALLERY
 
GUEST BOOK
 
NEW - НОВО на САЙТА
 
 
 

TBA120

Интегралната схема TBA120

              Много радиолюбители проявяват интерес към използуването на интегралната схема TBA120. Тази схема е МЧ усилвател с FM демодулатор и е предназначена за TV приемници с МЧ 5.5 -6.5 MHz. Призвежда се от много фирми и  в различини модификации (TBA120, TBA120A, TBA120S, TBA120AS, TBA120U, TBA120AU, TBA120T, SN76660, A220D, K174УР1). 
            Схемата се захранва с напрежение 10 - 18 V (краче 11). Усилването по МЧ при честота 5.5 MHz е средно около 68 dB. В някои модификации между крачета 3 и 4 е вграден транзистор, който се използува за усилвател по НЧ. Краче 5 се използува за включване на външна RC група за регулиране на усилването по МЧ.
            Много важна характерна особенност, която изключително касае радиолюбителите е, че при някои модификации  между крачета 9 - 10 и 6 - 7, където се включва LC резонатор, има вградени варикапи, а при други тези кондензатори се включват външно към схемата. Наличието на вградените в схемата варикапи създават честотно зависима отрицателна обратна връзка и усилването на тези схеми рязко спада на честоти по-високи от 6-7 MHz. На фиг.1 е показана топологията на TBA120A, в която няма вградени кондензатори (Сх), а на фиг.2 - TBA120U с вградени варикапи. За съжаление голяма част от модификациите са с вградени варикапи (вкл. A220D и K174УР1), които ограничават приложението им при честоти над 6 MHz.  В тази връзка нашият сънародник Румен Михайлов (DM5XNI) е изследвал схемата A220D и е установил, че при 1MHz на изхода на балансния модулатор се получава DSB сигнал с амплитуда 1 V, докато при 9 MHz амплитудата спада на 0.1 V. Подобна е и ситуацията при използуване на такива схеми в качеството на МЧ усилвател на честоти 9 или 10.7 MHz, където усилването спада от 68 на около 40 dB. Тези проблеми се наблюдават при QRP трансивера на LZ1SE. Оплаквания от този характер има и RK4FB в разработеният от него QRP трансивер "Микрик".фиг. 1

С червено са оградени външните кондензатори Сх.
фиг. 2

С червено са оградени вградените варикапи.


 


Приложение

      Интегрална схема TBA120 е подходяща за формировател на DSB сигнал, за МЧ с продукт детектор, но трябва да се взема предвид честотната характеристика. Схемите без вградени варикапи, каквато е TBA120A, могат да работят и на 9 MHz, но те пък са без вграден транзистор и изисват допълнителен външен нискочестотен усилвател. 
      На фиг.3 е показана блокова схема, а на фиг.4 - принципна схема на балансен модулатор.


Mail to LZ2ZK
Все права защищены ©. 2009
Сайт создан компанией Big Apple