EQUIPMENT
 
MY QTH
 
ANTENNAS
 
HOME BREW
 
SOFTWARE
 
HAM PRACTICE
 
HAM NEWS
 
LINKS
 
OLD RADIO COLLECTIONS
 
FOR SALE / SEARCH
 
PHOTO GALLERY
 
GUEST BOOK
 
NEW - НОВО на САЙТА
 
 
 

Colpitz

ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА ОСЦИЛАТОР COLPITZ

           
         Една от най-популярните схеми за хетеродинен осцилатор с променлива честота е схемата Colpitz (фиг.1).  Необходимата положителна обратна връзка за получаване на генерации се получава от капацитетите С4 и С5. Стойностите на тези капацитети зависят от честотния диапазон в който осцилатора ще генерира. Покритието на необходимия честотен диапазон зависи от индуктивността L и стойностите на капацитетите C1, Cv, C3 и C6. За да се получи добра стабилност на честотата е необходимо осцилатора да се захранва със стабилизирано напрежение, бобината да бъде с добре стегната (най-добре "нагорещо") намотка, капацитетите С4 и С5 да са NPO  или  да  са съставени от по 2 - 3 кондензатора в паралел с положителен и отрицателен температурен коефициент. Подходящи са слюдени кондензатори и в краен случай дискови керамични кондензатори.

                                               Фиг.1 

          Независимо от предприетите мерки за стабилност на честотата, в някои случаи се получава нестабилност от рода на "увличане" от хетеродинните схеми (особенно при предаватели). Поради тази причина желателно е, а в редица случаи и наложително, изхода на осцилатора да се буферира. На фиг.2 е показана схема на двустъпален буфер, предлаган от PY2OHH.
           Буферът представлява високоомен усилвател с FET транзистор и npn транзистор с изходен импеданс 680 ома. На изхода на буфера има Pi - филтър с ниско Q, който трансформира изходния импеданс на 50 ома. Pi - филтъра се пресмята със следните формули:

C1 = C2 = 865.8  /  F  [pf]         L1 = 29.3 / F [uH]    където F [MHz]      


Фиг.2Бързо оразмеряване на осцилатора

            Пресмятането на стойностите на елементите на Colpitz осцилатора може много бързо да се извърши чрез предложената от PY2OHH {FILELINK-84}програма.{/FILELINK}
Mail to LZ2ZK
Все права защищены ©. 2009
Сайт создан компанией Big Apple