EQUIPMENT
 
MY QTH
 
ANTENNAS
 
HOME BREW
 
SOFTWARE
 
HAM PRACTICE
 
HAM NEWS
 
LINKS
 
OLD RADIO COLLECTIONS
 
FOR SALE / SEARCH
 
PHOTO GALLERY
 
GUEST BOOK
 
NEW - НОВО на САЙТА
 
 
 

NEC2MMANA

NEC-2 модул към програмата MMANA

      Много от програмите за моделиране на антени, в това число и MMANA използуват един и същи изчислителен модул MININEC v.3.13. Освен този изчислителен модул съществуват и модулите NEC-2, NEC-2S, NEC-2d, NEC-3, NEC-4 и др.
     При модулът NEC-2 е въведен модела на Sommerfeld-Norton, който разглежда ниско окачените антени (под ½ λ) като една система „антена-земя” и ефекта на отраженията от земната повърхност върху параметрите на антените. При ниско окачените антени NEC-2 дава възможност земята да се разглежда като реална такава, докато MININEC използува „идеална” земя и оттам различията в някои параметри, например импеданса на антената. 
     Допълнителната програма „NEC-2 for MMANA” е предназначена да разшири възможностите на програмата MMANA, като въвeжда условията за реална земна повърхност, а така също позволява въвеждането и отчитането на влиянието на изолацията при изолирани антенни проводници. NEC-2 for MMANA използува файловете създадени от MMANA, както и използването им едновременно. По-вече подробности ще намерите в пакета {FILELINK-39}MAA-NEC_17.zip{/FILELINK}
Mail to LZ2ZK
Все права защищены ©. 2009
Сайт создан компанией Big Apple