EQUIPMENT
 
MY QTH
 
ANTENNAS
 
HOME BREW
 
SOFTWARE
 
HAM PRACTICE
 
HAM NEWS
 
LINKS
 
OLD RADIO COLLECTIONS
 
FOR SALE / SEARCH
 
PHOTO GALLERY
 
GUEST BOOK
 
NEW - НОВО на САЙТА
 
 
 

WINDOM

Inverted V - Windom
      Често пъти липсват две подходящо високи и отдалечени точки за окачване на жични антени. С този проблем се сблъскваме особено при полеви условия. Решаването на този проблем най-често става с използуването на конфигурацията Inverted V, за която е необходима само една мачта с височина 10-15 метра. Но такава антена с захранване в центъра (най-висока точка) има импеданс около 27-29 ома и КСВ 1:1.8  и то при резонансната честота. Извън резонанса КСВ бързо нараства до стойности, изискващи обезателно антенен тунер. Особено трагично е положението при опитите да  се използува симетричната Inv V като многобандова антена. Импедансът приема стойности от стотици и дори хиляди ома и КСВ няколко десетки.
      Решаването на проблема изисква въвеждането на асиметрично захранване. Такива антени се наричат още OCF (out center feeding) антени. Като база за тяхното развитие служи антената Windom с кабелно захранване. В случая захранването става в едно от рамената на Inv V, в точка където импеданса има стойност близка до вълновото съпротивление на коаксиалния кабел (фидер). JA7KPT предлага многобандова  INV V Windom антена.
      LZ2NW проведе експерименти с такава антена, размерите на която са показани на фиг.1. 
 
 фиг.1


      За съгласуване на антената с фидера се използува балун 1:4, изработен по схемата посочена на фиг.2. За изработването му се използуват две феритни пръчки с диаметър ф10 мм и дължина 90 мм. Върху всяка една от тях се навиват по 10 навивки от двоен изолиран проводник с диаметър 0.8мм и ПВЦ изолация. Външният вид на готовия дросел е показана на фиг.3.
      Така изработеният дросел трансформира 200 ома товар на изхода си в 50 ома на входа в  диапазона от 1.8 до 50 MHz. Изпитанието е проведено с антенен анализатор, както е показано на фиг.4.

Click on the pictures to enlargeфиг.2 ..... Схема на балуна


Фиг.3 ..... Външен вид на балуна


фиг.4 ..... Измерване на балуна


        Антената, захранена с 38 метра фидер от коаксиален кабел RG-58 и измерена с антенен анализатор е показала следните резултати:
 
   

честота (MHz)

КСВ

1,855

1,1

3,360

1,0

3,800

2,6

6,860

1,1

7,200

1,7

14,000

1,2

14,350

1,6

18,100

1,2

24,800

1,1

25,000

1,2

28,220

1,2

29,700

2

50,100

1,7
Mail to LZ2ZK
Все права защищены ©. 2009
Сайт создан компанией Big Apple