EQUIPMENT
 
MY QTH
 
ANTENNAS
 
HOME BREW
 
SOFTWARE
 
HAM PRACTICE
 
HAM NEWS
 
LINKS
 
OLD RADIO COLLECTIONS
 
FOR SALE / SEARCH
 
PHOTO GALLERY
 
GUEST BOOK
 
NEW - НОВО на САЙТА
 
 
 

HAM NEWS

 • Постиженията на LZ2FO на 144 MHz (работени квадрати) към средата на 2007 година са отразени на {FILELINK-95}картата{/FILELINK}. Браво на Цецо!

 • 08.11.2006 - Излязоха резултатите с {FILELINK-71}класацията{/FILELINK} на участниците в метеорния контест MS-2005, организиран от Баварския контестен клуб. Участвували са 4 LZ станции (LZ2FO, LZ1KJ, LZ1ZP и LZ9X). Поздравления за постигнатите резултати!


 • 09.11.2006 - LZ2WSG - Веско от Силистра се е амбицирал да направи виртуална библиотека от хамски публикации  в стари списания и книги, което е похвално. Тези материали можете да намерите на сайта на силистренските радиолюбители
    
  http://www.silistra.bg/hamradio/index.html

 • 13.11.2006 - На 18 и 19 ноември (събота и неделя) от 12:00 UTC в събота до 12:00
  UTC в неделя ще се проведе LZ DX Контест - 2006. Условията за участие в контеста можете да видите тук.

 • 17.03.2007 - LZ2AA SK

 •                  Условия за провеждане на   УКВ състезанията
                               организирани от БФРЛ                                   
       
  "Ден на радиото", "LZ DX VHF/UHF Contest"  и "LZ УКВ Полеви ден" 
   
      1. Участници
   
  Участници в УКВ състезанията могат да бъдат всички лицензирани радиолюбители. Участниците трябва да работят съгласно условията на състезанието, условията на собствената си лицензия (максимално разрешена мощност, честотен обхват и вид модулация) и в дух на спортсменство. Клубните участници трябва да използват само един инициал по време на състезанието.
   
      2.     Категории
   
  SOSB – един оператор един обхват
  SOMB – един оператор, много обхвати
  MOSB – много оператори един обхват
  MOMB – много оператори, много обхвати
  FM – един/много оператори само FM (Само за българските участници)
  Не повече от един предавател на обхват може да бъде използван по едно и също време. Участниците не могат да сменят локатора си по време на състезанието. 
   
      3.     Дата на провеждане на състезанието
  "Ден на радиото" –       5-6 Май 2007
  "LZ DX VHF/UHF Contest"- 2-3 Юни 2007
  "LZ УКВ Полеви ден" –    7-8 Юли 2007
   
      4.     Продължителност на състезанието
   
  Състезанието започва в събота в 14 UTC и завършва в неделя (следващия ден) в 14 UTC. 
   
      5.     Контакти
   
  Всяка радиостанция може да бъде работена само веднъж , на всеки един от обхватите по време на състезанието – независимо от вида модулация и това дали тя е фиксирана, портативна или мобилна. Ако радиостанция е работена повече от един път, то повторените връзки трябва да бъдат ясно отбелязани в дневника.
  Контакти, направени през активни ретранслатори, не се зачитат. Контактите трябва да се осъществяват съгласно честотния план на всеки от обхватите. 
   
      6.     Видове модулация
   
  Контактите могат да бъдат направени на CW, SSB и FM. 
   
      7.     Рапорти
   
  Рапортите между участниците в състезанието трябва да съдържат следната информация: RS или RST рапорт, пореден номер на връзката (като се започне от 001 за първата връзка) и WW Locator.
  Пример: 59005 KN22PR за SSB или 599005 KN22PR за CW.
  Поредните номера на всеки обхват са отделни
   
           8.     Точки
   
  Точките за установените контакти се начисляват по следния начин:
  .        50  MHz    1т./км
  ·        144 MHz    1т./км
  ·        432 MHz    2т./км
  ·        1.3 GHz    4т./км
  ·        2.4 GHz    8т./км
  ·        5.6 GHz   12т./км
  ·        10  GHz   20т./км 
   
       9.  Дневници
   
       Дневниците на участниците в състезанието трябва да съдържат
       следната информация за проведените от тях контакти:
  ·        дата
  ·        време в UTC
  ·        инициал на кореспондента
  ·        изпратен рапорт
  ·        получен рапорт
  ·        локатор на кореспондента
  ·        брой точки
  Заглавната страница на дневниците трябва ясно да показва следната информация за участниците:
  ·        повиквателен знак
  ·        категория
  ·        локатор
  ·        оператор/и –  имена и повиквателни знаци
  ·        адрес за контакт – пощенски и/или електронен
  ·        използвана апаратура – предавател, мощност, приемник и антена
  ·        краен резултат
  Трябва да бъдат приложени отделни дневници за всеки отделен обхват.
  Дневниците трябва да бъдат изпратени не по-късно от 30 дни от приключване на състезанието. Пощенският адрес за получаването им е:
  п.к. 830, 1000 София.
  Електронните дневници изпращайте на  vhf@bfra.org
   
  Моля, в полето “Subject” изписвайте инициала на участника. Потвърждението за получен дневник ще бъде генерирано до 48 часа от получаването му. Желателно е електронните дневници да са във формат .edi, което позволява тяхната автоматична обработка.
      10. Проверка на дневниците
   
  Проверката на дневниците на участниците, ще се осъществява от съдийска комисия. При нарушаване на правилата на състезанието участниците ще бъдат дисквалифицирани – особено стриктно ще се следи спазването на честотния план за всеки обхват. При откриване на малки грешки ще се налага процентно намаляване на точките за съответния контакт, независимо от това от кой кореспондент са  допуснати. Наказанието ще се прилага едновременно и за двамата кореспонденти.
  Санкции при грешки в инициала или поредния номер:
                      1 грешка                           – 25%
                      2 грешки                           – 50%
                      3 или повече грешки       – 100%
  При неправилно приет локатор или разлика във времето повече от 10 минути заявеният контакт ще бъде анулиран.
   
      11. Класиране
   
  Класирането на участниците ще се осъществява по категории на база на крайният им резултат. Крайният резултат, по който ще се класират участниците в категориите – много обхвати , ще се формира като сбор от резултатите на отделните обхвати.
  Българските участници ще бъдат класирани едновременно в категориите за международни участници  и в тези само за български. 
   
      12.  Награди
   
  Всички участници ще получат диплом.
   
                                  73’s   Успех на всички!Mail to LZ2ZK
Все права защищены ©. 2009
Сайт создан компанией Big Apple