EQUIPMENT
 
MY QTH
 
ANTENNAS
 
HOME BREW
 
SOFTWARE
 
HAM PRACTICE
 
HAM NEWS
 
LINKS
 
OLD RADIO COLLECTIONS
 
FOR SALE / SEARCH
 
PHOTO GALLERY
 
GUEST BOOK
 
NEW - НОВО на САЙТА
 
 
 

HAM PRACTICE

 • IARU Region1 Band Plan  
 • DXCC листа от сайта на NG3K
 • CQ / ITU  ZONE MAP
 • КАРТА с префиксите на Русия
 • AZIMUT MAP - азимунтална карта на света, която можете да си разпечатате 
 • HAM ATLAS - колекция от карти с префикси от цял свят  
 • MODES - кодове на видовете излъчвания  
 
 • AWG - американски стандарт за диаметър на проводници
 • dB CONVERTOR - диаграма за пресмятане на отношения на напрежения и мощности в dB
 • КОАКСИАЛНИ КАБЕЛИ - измерване и използуване
 • ATU  - антенни съгласуващи устройства
 • TL  - калкулатор за изчисляване параметрите на фидерни линии  
 •  SWR meter - необходимостта от него
 • RELAYs - как да управляваме релетата в  PA 
 • COLPITZ  - програма за оразмеряване на VFO 
 • TBA-120  - начини за приложение   
 • Р-311- схема за токоизправител 
 • FEROMAT - информация за феромагнитни материали (сърцевини) 

Mail to LZ2ZK
Все права защищены ©. 2009
Сайт создан компанией Big Apple