EQUIPMENT
 
MY QTH
 
ANTENNAS
 
HOME BREW
 
SOFTWARE
 
HAM PRACTICE
 
HAM NEWS
 
LINKS
 
OLD RADIO COLLECTIONS
 
FOR SALE / SEARCH
 
PHOTO GALLERY
 
GUEST BOOK
 
NEW - НОВО на САЙТА
 
 
 

SOFTWARE

Free download

PI-filter - използува се в радиолюбителската практика, като изходно звено в усилвателите на мощност (РА). Много радиолюбители гледат на  Пи-филтъра като на резонансен LC товар на РА и изпадайки в това заблуждение, често не го оразмеряват правилно. В същност Пи-филтъра е съгласуващо звено между високото изходно съпротивление на усилвателната радиолампа и ниския импеданс на включената към него антена. Ето защо при проектирането на РА, Пи-филтъра следва да се оразмерява в зависимост от вида на радиолампата, анодното напрежение, анодния ток, работната честота и импеданса на антената.  


HAMCALC - колекция от малки, но полезни програмки, написани на BASIC от George Murphy-VE3ERP 

MMANA програма за проектиране на антени, написана от Makoto Mori (JE3HTT) и с преработен интерфейс на руски  и български език от Александър Шевелев (DL1PBD) и Игор Гончаренко (DL2KQ-EU1TT) 

Sprint Layout 4.0-
програма за чертане на печатни платки (русифицирана)
Sprint Layout 5.0 - последна 5-та версия на програмата (русифицирана)

sPlan 5.0 - програма за чертане на схеми (русифицирана)
sPlan 6.0 - последна 6-та версия на програмата (русифицирана) 

{FILELINK-23}CONVERT{/FILELINK} - бърз и удобен конвертор на американски в ISO мерни единици

{FILELINK-21}HVANT {/FILELINK}-  програма за бързо преоразмеряване на яги-антени при смяна на работна честота, размери на елементите и техния начин на закрепване (написана от LZ2HV) 

{FILELINK-22}TRAFO{/FILELINK} - калкулатор за бързо изчисляване на трансформатори до 400 VA

 {FILELINK-24}QTH Loc{/FILELINK} - калкулатор за определяне на QTH локатор, координати и разстояния

{FILELINK-25}Q-match{/FILELINK} - калкулатор за пресмятане на Q-match (съгласуващ 1/4 вълнов отрязък)

{FILELINK-30}COAXTRAP{/FILELINK} - калкулатор за пресмятане на трапове от коаксиален кабел (русифицирана)

GridSquare Conversion - online конвертор на QTH локатори в координати и обратно

NEC-2 for MMANA - NEC-2 модул към MMANA  

{FILELINK-51}FC Calculator{/FILELINK} - калкулатор за избор и оразмеряване на феритни пръстени Amidon 
 

Mail to LZ2ZK
Все права защищены ©. 2009
Сайт создан компанией Big Apple