EQUIPMENT
 
MY QTH
 
ANTENNAS
 
HOME BREW
 
SOFTWARE
 
HAM PRACTICE
 
HAM NEWS
 
LINKS
 
OLD RADIO COLLECTIONS
 
FOR SALE / SEARCH
 
PHOTO GALLERY
 
GUEST BOOK
 
NEW - НОВО на САЙТА
 
 
 

DBazuka

ДВОЙНА БАЗУКА

  Фиг.1


       Диполната антена Двойна Базука е много ефективна еднобандова широколентова антена. Тя не изисква балун за симетриране. Антената се състои от парче коаксиален кабел с дължина L1 и две парчета двупроводен симетричен ТВ кабел с дължина L2. В качеството на коаксиален кабел може да се използува RG-58, който може да понесе до 1kW мощност.


       Антената се оразмерява по следния начин:

Общата дължина:                      L   = 141.68 / F   [m]
Дължината на коаксиала:        L1 =   99.12 / F   [m]
Дължината на рамената:         L2 =   21.24 / F   [m],
      където F e средната работна честота в МНz


Изработване

       След като се изчислят дължините на централната част L1 и рамената L2, може да съ пристъпи към изработката на антената. В средата на коаксиалният кабел с дължина L1 се отстранява 50 мм от външната обвивка. След това внимателно се отстранява 30 мм от оплетката, като се внимава да не се повреди вътрешната полиетиленова изолация и централното жило. Така обработен коаксиалния кабел се закрепва с помощта на медни скоби към плочка от плексиглас или стъклотекстолит. Със скоба се закрепва и фидера и неговото централно жило и оплетката се запояват към скобите, както е показано на фиг. 2.
      Отстранява се около 40 мм от външната обвивка на свободния край на кабела. Разплита се оплетката се и внимателно се отстранява 25 мм от вътрешната полиетиленова изолация, като се внимава да не се повреди централното жило. След това централното жило и оплетката се осукват заедно и се запояват.

Фиг.2     


      На 20 мм от двата края на рамената с дължина L2, се отстранява изолацията на двупроводната линия. Жилата се усукват заедно и се запояват към коаксиалния кабел. Коаксиалния кабел и двопроводната линия се закрепват се с помощта на скоби към изолационна плочка от плексиглас или стъклотекстолит, както е показано на фиг.3. Жилата на свободните краища на рамената също се усукват и запояват. Към тях се запоява парче проводник, който се привързва към изолатори с обтяжки.

Фиг. 3

      Добре е да се постави хидроизолационно покритие (силикон, разтопен полиетилен, боя) върху централната част на кабела, където е запоен фидера и местата където е са присъединени рамената към коаксиалния кабел.


       Така изработената антена вече може да бъде опъната към избраните точки на окачване.  По принцип  коаксиалния кабел  RG-58 и двупроводната линия имат достатъчна якост на опън за да понесат натоварвания от обледеняване, но е много по-добре, антената по цялата си дължина да се закрепи към носещо тънко капроново въже.
      Антената може да бъде настроена в резонанс чрез промяна дължините на рамената L2. Ето защо, независимо от предварителните изчисления, добре е първоначално рамената да бъдат с дължина 300-400 мм по-дълги от изчислената и след това в реалните условия да бъдат корегирана дължината им.
      Ако не разполагате с двупроводна линия, можете да я замените с обикновен многожилен проводник ф2 мм, с полиетиленова изолация.
       Двойната Базука е дипол и може да бъде окачвана както хоризонталено, така и под наклон, като слопер или като Inv V.  
       LZ2NW замени съществуващата Inverted V с Inverted V - Bazooka. Коаксиалната част е изработена от RG-11A, който има вълново съпротивление 75 ома, коефициент на скъсяване 0.83, капацитет 50.3 pF/m. Рамената имат дължина по 17.74 м. Удължаващите рамена са от обикновен проводник ф2 мм и имат дължина по 2.15 м.
       Захранването се осъществява с коаксиален кабел RG-213. Антената е окачена на височина 12 м от земята.
       Освен разширената лента (около 200 KHz при SWR=2), тази антена приема значително по-тихо. При предишната InvV нивото шума на 80 м винаги е бил около S9+15 dB с характерен "пържещ" звук. Новата антена приема шума като тих, спокоен и мек и с ниво S6-S7, при което силата на сигналите на кореспондентите е запазена. 
 централна част


снаждане на удължителите


кривата на КСВ
Mail to LZ2ZK
Все права защищены ©. 2009
Сайт создан компанией Big Apple