EQUIPMENT
 
MY QTH
 
ANTENNAS
 
HOME BREW
 
SOFTWARE
 
HAM PRACTICE
 
HAM NEWS
 
LINKS
 
OLD RADIO COLLECTIONS
 
FOR SALE / SEARCH
 
PHOTO GALLERY
 
GUEST BOOK
 
NEW - НОВО на САЙТА
 
 
 

G5RV

Много-бандовата антена G5RV

     Много радиолюбители не разполагат с достатъчно място за окачване на антени за всички обхвати. Някои се мъчат с помощта на антенен тюнер да работят на много обхвати с  дипол или триъгълник за 80 метра, което е крайно погрешно. Едно добро, макар и компромисно решение е отдавна известната антена G5RV. Нейният автор, Луис Варней (G5RV) е намерил такова решение на захранване на един 3/2 λ дипол за 14.15 MHz, че той да може да работи в резонансен режим на всички обхвати.
      Конструкцията на антената е показана на фиг.1. Състои се от две еднакви по дължина хоризонтални рамена, съгласуваща линия, дросел и фидер.


Фиг.1     Рамената се изпълняват от обикновен едножичен или многожичен проводник с диаметър 1.6 - 2 мм. Съгласуващата линия, която е "секрета" на антената, представлява симетрична линия с дължина 1/2λ за честота 14.15 MHz. Линията може да се изпълнява от собственоръчно изработена отворена линия с импеданс 520 ома или от 300 ома TV симетричен кабел. 


Съгласуваща линия

        Както вече споменахме, "секрета" на антената е съгласуващата линия. TV 300 омов симетричен кабел е най-лесното и бързо решение за построяване на антената, но той трудно се намира вече по нашите магазини. Освен това, жилата му са с диаметър около 0.5 мм, което ограничава предаваната мощност до 600-700 вата. По-доброто решение е използването на отворена линия, която трябва да изработим собственоръчно. На фиг.2 е показана конструкцията на такава линия. Използува се емайлиран проводник с диаметър 1.6 мм, привързан на през 300 мм към  разпорки от изолационен материал (фиг.3). Разпорките могат да бъдат изработени от плексиглас, текстолит, полиамид и в краен случай и от дърво, изварено в парафин. По магазините се продават кръгли дървени пръчки с диаметър ф10 мм, които се използуват за дюбели, за сглобяване на мебели. След нарязване на подходяща дължина и пробиване на отвори за превръзките, те също могат де си използват за целта. За превръзки може да се използува полиестерен канап или рибарски конец. Мястата на привъзването на линията към разпорките може да се заздрави чрез нанасяне на самовтвърдяваща се силиконова паста. Отворена линия с показаните размери има характеристичен импедан 523 ома и може да предава ВЧ мощност над 1500 вата.
      Примерно решение за съединяването на съгласуващата линия към рамената е показано на фиг.4, като спойките се покриват със силикон.
      В качеството на фидер се използува 75 омов коаксиален кабел. Установено е, че при използуване на кабел RG-6U, дължината на фидера следва да бъде 21.3 метра. В началото на фидера, непосредствено преди присъединяването му към съгласуващата линия, 4-5 метра от него се оформят като ВЧ дросел, като се навиват 8-10 навивки с диаметър 150 мм.


Фиг.2

Фиг.3

Фиг.4Характеристики на антената

        Както вече казахме, тази антена е едно компромисно решение за мултибандова антена, но напълно може да задоволи необходимостите на "бедния" и ограничен с място радиолюбител. Не случайно тя се произвежда промишлено в много страни в Европа и USA (цена около 35 USD).  Извесната фирма "MFJ Enterprises" също произвежда антената G5RV под марката "MFJ-1778". 
        Работата на антената е проверявана многократно от много радиолюбители и практически и чрез моделиране. Технически данни са приведени в таблицата. 

F [MHz]
Ra [oma]
jX
SWR (75oma)
Ga [dBi]
3.550
15.9
j 7.25
4.81
5.3
3.750
24.8
J 62.3
5.26
6.13
7.050
43.1
-j 0.4
1.74
6.98
10.120
182
-j 1012
76.2
9.92
14.150
133
J 164
4.85
8.31
18.120
35.4
j 62
3.78
8.95
21.200
936
j 1666
52
10.6
24.940
885
J 313
13.3
10.5
28.050
38.8
-j 49.7
2.96
9.91
28.500
37.9
J 2.4
1.98
9.84
50.150
46.1
-j 10
1.67
11.4

        От таблицата е видно, че на изхода на фидера се получава приличен КСВ за голяма част от любителските обхвати, но при всички случаи се изисква използуването на антенен тюнер за съгласуване към изхода на предавателя. За предпочитане е използуването на тюнер с ръчна настройка, тъй като автоматичните тюнери обикновено при КСВ над 3-4 изтърват настройката. Това особено е валидно за обхватите 10, 21 и 25 MHz.
         Както се вижда от таблицата, а и от многото отзиви, антената G5RV в комбинация с тюнер, напълно удоволетворява нуждите на по-непретенциозните радиолюбители в диапазона от 3.5 до 50 MHz. Антената може да бъде инсталирана и като "Inverted V", при което средната точка трябва да бъде окачена на не по-малко от 10 м, а краищата на около 4 метра. Ъгълът между рамената трябва да бъде между 100 и 120 градуса. При такова оформление се налага дължината на рамената да бъде редуцирана с няколко сантиметра, в зависимост от проводимостта на почвата под нея. 

 

 
Mail to LZ2ZK
Все права защищены ©. 2009
Сайт создан компанией Big Apple