EQUIPMENT
 
MY QTH
 
ANTENNAS
 
HOME BREW
 
SOFTWARE
 
HAM PRACTICE
 
HAM NEWS
 
LINKS
 
OLD RADIO COLLECTIONS
 
FOR SALE / SEARCH
 
PHOTO GALLERY
 
GUEST BOOK
 
NEW - НОВО на САЙТА
 
 
 

TXRX "UW3DI"

Корегиране схемата за управление на RIT

Наред със своите достойнства трансивера "UW3DI" има и някои недостатъци. Един от тях е разликата в честота на приемане и предаване. При двустранна връзка няма проблеми, тъй като кореспондента със своята RIT разстройка, може да се настрои. Но при работа в "кръгла маса" (много стонции на една честота), обикновено работещите с такъв трансивер имат отклонение от честотата с 200-300 Hz, което е твърдо досадно за останалите участници.
В оригиналната разработка е предвидено управлението на варикапа при изключена разстройка да става само от резистивния делител R14, R16 и R17. И тъй като плавния осцилатор не е достатъчно буфериран, то при преминаване от приемане на предаване се получава отклонение в честотата. Този недостатък може да се отстрани, като се въведе допълнителна верига за управление на варикапа в режим на приемане (R14', R16' и R17'), както е посочено на фигурата. Освен това , за да се запази еднакво натоварването на стабилизиращата верига, делителя за разстройка се изпълнява с резисторите R14", R15 и R17".

Настройката се извършва с помощта на честотомер или с обикновен КВ приемник, по следния начин:

         1. Включва се разстройката от В3, потнциометъра R15 се поставя в средно положение. Измерва се честотата на VFO-то с честотомера, или по нулевото биене с контролния приемник.
         2. Изключва се разстройката от В3 и с тримера R16' се настройва VFO-то на същата честота.
         3. Преминава се на предаване и с тримера R16 се настройва VFO-то на същата честота.
Тези операции се повтарят последователно няколко пъти, докато окончателно се изравнят честотите на VFO-то.


Цифрова скала

 


 
   Цифровата скала DFS-2 представлява триводов честотомер, включен към трансивера съгласно показаната блокова схема.
    Честотомерът непрекъснато измерва честотата на трите осцилатора на трансивера - BFO, VFO и XO и изчислява носещата честота по формулата :

                                  RF = ХO +/- VFO+/- BFO.
 
   DFS-2 може да се използува също и в трансивъри с една постоянна междинна честота, които имат само два осцилатора – VFO и BFO. В този случай изчислението се извършва по формулата

 

                                   RF = VFO +/- BFO

   фиг.1
 
 

 
                                                                             

Принципна схема

 


       Цифровата скала състои от две части – цифров честотомер и дисплей. Честотомерът е изграден на базата на микроконтролер PIC16C711, цифров мултиплексор и 3 предусилвателя. Тактовата честота на микроконтролера се поддържа от кварцово стабилизиран вътрешен осцилатор. Два от вградените в контролера АЦП се използуват за задаване на офсета – чрез многоходовите тример-потенциометри ГРУБО (P1) и ФИННО (P2). Другите  два АЦП – входовете J1 и J2 се използуват за задаване на събиране или изваждане на честотите съответно на VFO и BFO. Тример-потенциометъра Р3 служи за регулиране контраста на дисплея.
      Дисплеят е стандартен LCD 1х16 със задна  подсветка. Той може да бъде свързан твърдо чрез 16 пинов куплунг към платката на честотомера или чрез междинен лентов кабел. По този начин честотомера може да се намира на произволно място в трансивера.  Схемата на честотомерът е показана на фиг.2Mail to LZ2ZK
Все права защищены ©. 2009
Сайт создан компанией Big Apple