EQUIPMENT
 
MY QTH
 
ANTENNAS
 
HOME BREW
 
SOFTWARE
 
HAM PRACTICE
 
HAM NEWS
 
LINKS
 
OLD RADIO COLLECTIONS
 
FOR SALE / SEARCH
 
PHOTO GALLERY
 
GUEST BOOK
 
NEW - НОВО на САЙТА
 
 
 

ARARINHA-2

QRP SSB ТРАНСИЙВЪР ARARINHA-2

       Фирмата  TOSHIBA произвежда интегралната  схема ТА-7358, която e предназначена за  FM front-end апликации. Схемата съдържа RF усилвател, работещ до 100 MHz, двойно-балансен смесител и осцилатор. Тази схема е много подходяща за направата на икономични QRP трансийвъри за къси вълни. Блоковата схема може да се види от фиг.1.


Фиг.1            Ровейки се из Интернет за апликации на тази схема, попаднах на проекта на Miguel - PY2OHH, базиращ се основно на тази интегрална схема. Мигел е нарекъл този си проект АРАРИНЯ (приведино "Араринче" - умалено име на говорящите папагали Арара). Проекта АРАРИНЯ е разработен в няколко варианта. На сайта на Мигел са показани само първи и втори варианти. Мигел съобщава, че вече има следващи варианти, но те все още не са публикувани. Предвид простотата на схемното решение поисках разрешение от Мигел да публикувам разработката на АРАРИНЯ -2.   


Описание на схемата на АРАРИНЯ - 2

         Трансийвърът е разработен за 40м (много популяран в Южна Америка), но може да бъде произведен без съществени изменения за 80м, както и като многобандов вариант. Схемата е показана на фиг.2 и може да бъде изтеглена с по-добро качество като  pdf  файл.


Фиг.2        Приемната част на АРАРИНЯ включва предусилвател с биполярния транзистор 2N3904, диапазонен филтър, УВЧ и смесител (първата ТА7358), 4 кварцов филтър на 10 MHz, МЧ усилвател и смесителен детектор (втората ТА7358), предусилвател по НЧ с 2N3904 и интегрален НЧ усилвател с LM-386. Макар, че ТА7358 има вграден осцилатор и буфер, Мигел е предпочел BFO-то да бъде отделно.
      Предавателната част се състои от микрофонен усилвател с 2N3904, втори усилвател и балансен модулатор (третата ТА7358). DSB сигнала се подава към кварцовия филтър. Формираният след филтъра SSB сигнал се усилва и смесва със сигнал от VFO (четвъртата ТА7358). На изхода на смесителя е включен диапазонен филтър. Отфилтрираният сигнал се усилва от широколентов усилвател на 2N3904, буферен усилвател съставен от два паралелно включени 2N3904 и краен усилвател на мощност с MOSFET транзистор IRF-510. Съгласуването на усилвателя на мощност с антената става посредством Pi - филтър. Изходната мощност на трансивера е 4W. 
      За да се съгласува високия изходен импеданс на смесителите на ТА7358 с ниския импеданс на кварцовия филтър се използуват имитерни повторители с 2N3904.


Фиг.3

Поглед отпред
Фиг.4

Поглед отгоре


Фиг.5

Поглед върху монтажа


Изпълнение
            Изпълнението на прототипа на АРАРИНЯ-2 е показано на фиг. 4, 5 и 6. Вижда се, че отделните стъпъла са налепени на отделни малки платки, т.е. няма разработена платка. Освен това осцилаторен сигнал към смесителите се подава от външно VFO. При по-задълбочена разработка, би могло да се разработи платка, буферните транзистори на изходите на смесителите в приемната част да се заменят с двугейтови транзистори, което ще позволи  да се въведе АРУ с S-метър, цифрова скала, да се увеличи изходната мощност. 
            Всички части, използвани в този проект се намират на нашия пазар и общата им стойност не надхвърля 30 лв и е въпрос само на желание да се повтори.Mail to LZ2ZK
Все права защищены ©. 2009
Сайт создан компанией Big Apple