EQUIPMENT
 
MY QTH
 
ANTENNAS
 
HOME BREW
 
SOFTWARE
 
HAM PRACTICE
 
HAM NEWS
 
LINKS
 
OLD RADIO COLLECTIONS
 
FOR SALE / SEARCH
 
PHOTO GALLERY
 
GUEST BOOK
 
NEW - НОВО на САЙТА
 
 
 

RELAYS

Управление на релетата в РА

        Често пъти в самоделните усилватели на мощност (РА) не се отделя необходимото внимание на управлението на релетата. Неправилното управление може да доведе до сериозни повреди, особено в РА с голяма мощност. Най-често релетата са свързани паралелно, най-голямото и бавно реле е антенното.             
       По принцип, усилвателите трябва да имат вече товар на изхода си, в момента в който се подава атака на входа. В случаите на нестабилни усилватели, като тези с неутрализирани лампи с голям проходен капацитет, контактите на антенното реле трябва да са затворили преди е протекъл тока на празен ход.

        Правилният ред на включване е следният: 

       1. Контактите на антенното реле трябва да са затворили за време
                       Т1= 1-10 ms; 
       2. Контактите на входното реле трябва да са затворили за време
                       Т2 = Т1 + (1-3 ms); 
       3. Контактите на релето за преднапрежение да са затворили за време
                       Т3 = Т2 + (1-2ms); 
       4. Системата delay на трансивера да включи излъчване след време
                       Т4 = Т3 + 10 ms

        Редът за изключване (преминаване на приемане) трябва да бъде:

       1. Трансиверът изключва излъчването на ВЧ мощност;
       2. Включва се запушващото преднапрежение;
       3. Входното реле изключва;
       4. Антенното реле изключва. 

        Независимо от това, че всички трансивери трябва да имат време задържащо закъснение (output delay) при включване на предаване, в много от тях не са включени такива времезадържащи вериги. Веригите за output delay по-скоро предпазват трансивера по време на преходните процеси, при превключване на релетата и пукания при включването на VOXа. Някои трансивери имат включени време задръжки, но неправилно осъществяват закъснението. Например, някои ранни конструкции на Kenwood в действителност забавят включването и изключването на усилвателните релета. 
         Но и наличието на Delay при подаване на сигнал към входа на РА от трансивера, не решава проблемите, ако не са спазени времената и порядъка за превключване.
     


Използвайте отделни релета

      
      За да се осигури правилнен порядък и времетраене на превключването на веригите на РА е необходимо да се използуват отделни релета за всяка една верига. 
      Обикновено антенното реле, което трябва първо да превключи, е най-голямо и бавно, а релето за снемане на преднапрежението е най-бързо. Как да накараме антенното реле да превключва по-бързо. Известно е, че индуктивността на бобината на релето води до забавяне на скоростта на нарастване на тока, а от там и до забавено привличане на котвата. Ако към бобината подадем по-високо от паспортното напрежение, токът ще нараства много по-бързо и оттам времето за включване ще се ускори.
        Както се вижда от схемата, антенното реле Rel2 (което най-често е 24 волтово) се захранва с 50 V. За да се ограничи тока до паспортния се използува стабилизатора на ток T3. Регулирането на тока става с тримера Р2.
        Входното реле се захранва с номиналното си (паспортно) напрежение. Транзисторът Т2 изпълнява функцията на ключ, със закъснение. Когато се установи тока I2, върху R3 и P1 се отлага напрежение, което чрез Р1 се регулира момента на отпушване на Т2. Отпушването става с малко закъснение, определяно от времето за зареждане на С3. За да бъде стабилен прага на включване, захранващото напрежение на Т2 трябва да бъде стабилно.

        Входното реле може да бъде както за 12V, така и за 24V. Стойностите в скоби се отнасят за напрежение 24V.
        Транзисторът Т1 е електронен ключ, който разрешава включването на релетата при подаден РТТ сигнал (0V при TX).
        Диодите свързани паралелно към бобините на релетата предизвикват забавяне при отпускане на котвата. Поради тази причина е включен диода D3, за да увеличи времето за изключване на Rel2 спрямо Rel1. Ако изключването на Rel2 е много бавно, последователно на D3 може да се включи резистор с малка стойност (200-600 ома).
        В схемата могат да се използуват всякакви средномощни транзистори с ß>40 и Ic>1.5A, например BD139 и BD140.
        Тази схема позволява използуването на едно реле с две двойки контакти, за превключване на входа и преднапрeжението. Не се препоръчва паралелното включване на бобините на две релета. 

         Ако използувате своя РА на SSB и CW с използуване на VOX, или на DIGI MODE с управление от компютър, преработката на управлението на релетата е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА. LZ2ZK на два пъти  ремонтира своя PA - KENWOOD TL-922 след работа в CW състезания под управление с VOX, а киловатното стъпало на LZ2VT не "устиска" и 10 минути в такъв режим.
Mail to LZ2ZK
Все права защищены ©. 2009
Сайт создан компанией Big Apple