EQUIPMENT
 
MY QTH
 
ANTENNAS
 
HOME BREW
 
SOFTWARE
 
HAM PRACTICE
 
HAM NEWS
 
LINKS
 
OLD RADIO COLLECTIONS
 
FOR SALE / SEARCH
 
PHOTO GALLERY
 
GUEST BOOK
 
NEW - НОВО на САЙТА
 
 
 

CW-PH caller

     В много от съвремените трансивери е вграден автоматичен ключ с памет, но в повечето случай при използуването му се губи оперативност.
     В някой трансивери е предвиден изход за работа с външен войс рекордер (например DVR-2 на Yaesu), но цената му е доста висока и доставката трудна, а и отзивите за неговата работа не са особено ласкави.
     Съществуват и много контестни програми, където също може да се излъчват предварително записани файлове със CW и  PHONE повикване. Това изисква подходящ интерфейс, с достатъчно входно-изходни портове.
    Разработеният от LZ2ZK caller е предназначен за излъчване на предварително записано общо повикване, както на CW така и на PHONE. Устройството съдържа собствен електронен ключ с четири памети, чип-рекордер за адио информация, бикън генератор за повтаряне на съобщенията с пауза между тях за прослушване. Може да се използува при всякакви условия, включително и при портативна работа без употребата на компютър и при необучени оператори за експедитивна работа с компютърни програми.
             Принципната схема е показана на фиг.1 и може да се изтегли от фойла CW-PH.pdf , а на фиг.2 платката с разполо-жението на детайлите. В последствие схемата беше модернизирана по отношение на бисъна. Модернизираната схема се съдържа във файла 
 CW-PH М.pdf .

Фиг.1

click to enlarge
Фиг.2

click to enlarge


         Схемата е синтез от автоматичния  електронния ключ на базата на PIC16F84 и войс рекордер ISD 2590.
         Бикънът се реализира с тактовия генератор IC5 (NE555) и делителя IC4 (74HC4040). В последствие схемата на бикъна беше модернизирана с използуването на делителя 74НС4060, който съдържа в себе си тактов генератор.
Mail to LZ2ZK
Все права защищены ©. 2009
Сайт создан компанией Big Apple