EQUIPMENT
 
MY QTH
 
ANTENNAS
 
HOME BREW
 
SOFTWARE
 
HAM PRACTICE
 
HAM NEWS
 
LINKS
 
OLD RADIO COLLECTIONS
 
FOR SALE / SEARCH
 
PHOTO GALLERY
 
GUEST BOOK
 
NEW - НОВО на САЙТА
 
 
 

MMC-1

Multi mode controller ММС-1

             Разработката на войс рекордера DR-4M показа, че процесора PIC16F876A е натоварен едва 13% и това беше причината да му се "възложат" още функции, като например автоматичен телеграфен ключ. По тази причина е намален броя на паметите от 4 на 3, на бутоните са възложени три функции (START, STOP и REC). По този начин се оформи Digital voice recorder + CW Key. Оказа се, че входа и изхода на рекордера използуват същите куплунги на трансивера, които използува и РТТ/CW/AUDIO интерфейса и необходимостта от често превключване на кабелите или използуване на разклонителна кутия. Това наложе да се вгради и интерфейса в същата кутия и да се използува един и същи входно/изходен кабел. По този начин се получи контролер с войс рекордер с 3 памети, CW автоматичен ключ, също с 3 памети, галванично изолирани САТ, РТТ/CW  и аудио интерфейси. Един път включен контролера към трансивера ,неговото управление от рекордера или компютър не  налага никакво превключване на кабели.
поглед отгоре


поглед отзад


вътрешност


Mail to LZ2ZK
Все права защищены ©. 2009
Сайт создан компанией Big Apple